Nykvarns kommun och Kilenkrysset i samarbete

Det första spadtaget tagits för den kommande exploateringen på Mörby 5. Foto: Kilenkrysset

Nu har det första spadtaget tagits för den kommande exploateringen på Mörby 5, Nykvarns kommun. Området är en del utav kommunens framtida exploateringsområde som långsiktigt förväntas generera både i ett betydande antal arbetstillfällen och en positiv effekt för kommunens framtida utveckling. Ambitionen är att lyckas få kunskapsintensiva företag inom samma spektra, fordonsutveckling/ transport/logistik- /teknikbolag samt utbildnings- och forskningscenter att vilja etablera sig på området.

– Efterfrågan på mark i området är hög, vilket visar på den enorma potential som området har. Vi hoppas locka kunskapsintensiva företag att etablera sig här och skapa en samverkan mellan näringsliv och forskning för att främja tillväxt och innovation, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.

Markområdet Mörby 5, består utav cirka 70 hektar detaljplanerad mark för verksamhets ändamål och ingår i området Stockholm Syd Mörby. Hela projektet med Stockholm Syd Mörby blir ett utav Nykvarns kommuns största projekt genom tiderna. Kilenkrysset väljer att jämföra projektet med ett utav deras redan etablerade logistikområden Stockholm Nord, Rosersberg Sigtuna Kommun.

– När vi fick förfrågan från Nykvarns kommun var det utan någon som helst tvekan vi valde att tacka ja. Kommunen behövde större markområden och samtidigt en trygg aktör som var villig att delta i projektet långsiktigt och med ett starkt driv framåt. Svaret vi gav dom var klart och tydligt. Klart vi ska hjälpa till! säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset.

Området Stockholm Syd Mörby har en strategisk placering i nära anslutning till vägar, hamnar och flyg allt inkluderande en god arbetskraft i den befolkningstäta Stockholms- och Mälardalsregionen.  Upphandlad entreprenör för infrastrukturen gällande Mörby 5 är Skanska.

– Med det nya verksamhetsområdet ökar vi långsiktigt kommunens konkurrens- och attraktionskraft och skapar många nya arbetstillfällen. Det bidrar till en hållbar utveckling i Nykvarn, men även i regionen i stort, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP).

Etableringen för området Stockholm Syd Mörby kommer att ske i olika etapper. Flera parallella planarbeten pågår för att utvecklingen av området ska kunna ske. Området omfattar fyra olika detaljplaner, Mörby 5, Mörby 6, Ånsta och Mörby 7. Det nya området förväntas stå helt klart runt 2025.