EU:s Taxonomi - Vägledning för byggbranschen

Bild: Svenska Miljöinstitutet

Hur EU:s taxonomi ska tillämpas inom byggbranschen har undersökts av IVL:s dotterbolag Basta tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk. De presenterar nu en vägledning för företag att bedöma om deras byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.

Pehr Hård, VD för Basta, betonar att deras mål är att stödja bygg- och anläggningsbranschen att bli mer hållbar, och ser potentialen i att arbeta med taxonomin för detta ändamål.

Taxonomin inkluderar krav på byggmaterial relaterade till deras kemiska innehåll och utsläppsnivåer. Under det senaste året har Basta lett en arbetsgrupp inom Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk för att ta fram en metod för att bedöma om en produkt lever upp till kraven. Ett tolkningsdokument kommer snart att publiceras på Byggföretagens och Fastighetsägarnas webbplatser, med förklaringar även tillgängliga på Bastas webbplats.

Framöver måste alla byggprodukter uppfylla kraven för kemiskt innehåll för att följa taxonomin. Vissa produkter måste även möta emissionskraven för att användas inomhus, enligt Pehr Hård.

Basta har utökat sitt system för att hantera dessa krav, inklusive nya kriterier för hälso- och miljöfarlighet samt utsläpp av formaldehyd och cancerframkallande organiska föreningar. Deras databas och artikelkort har också utvecklats för att underlätta bedömning och redovisning av produkters överensstämmelse med taxonomins krav.

Enligt Pehr Hård är EU:s taxonomi betydelsefull för materialleverantörer eftersom den kräver att deras produkter främjar hållbar utveckling och inte skadar miljön eller människors hälsa. Genom att följa Bastas system kan materialleverantörer visa att de uppfyller taxonomins kriterier.