Eriksdalsbadets renovering pausas - tre nya alternativ utreds

Stockholms stad planerar att utreda tre alternativ för Eriksdalsbadet. Foto: Caroline Berg

Under år 2024 inleddes planerna för en omfattande renovering av Eriksdalsbadet i Stockholm. Nu meddelar Stockholms stad att de pausar projektet för att noggrant utreda tre olika alternativ för badets framtid. Trots pausen är det klart att badet på Södermalm kommer att finnas kvar i samtliga alternativ.

I november 2022 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om en omfattande upprustning av Eriksdalsbadet. Renoveringen skulle inledas under 2024 men pausas nu av fastighetsnämnden och idrottsnämnden för att utreda tre olika alternativ vidare.

– Stockholmarnas skattepengar ska användas på ett klokt sätt. Då anläggningen är i dåligt tekniskt skick är det viktigt att utreda om en renovering eller att bygga en ny badanläggning är det ekonomiskt bäst lämpliga. Vi måste också säkerställa att Eriksdalsbadet möter både simföreningarnas och allmänhetens behov, säger Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

– Eriksdalsbadet är en av Sveriges mest besökta byggnader och man kommer kunna fortsätta bada och träna här på Södermalm även i framtiden. Men med nuvarande plan skulle renoveringen bli väldigt dyr, samtidigt som det skulle bli svårt att behålla det uppskattade äventyrsbadet. Vi behöver därför ta ett omtag för att se hur vi kan hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, säger Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd.

Källa: Stockholms stad