Skrönan nominerat till byggpris

Kvarteret Skrönan kom på andra plats i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2023 och nu är det nominerat till Allmännyttans bästa bygge 2024. Foto: baraBild

Kvarteret Skrönan i Bromma är ett av 20 nominerade projekt i tävlingen Allmännyttans bästa bygge 2024. Dessa sex hus har hög energieffektivitet och är arkitektoniskt integrerade med den angränsande skogen.

En oberoende jury kommer att bedöma de nominerade projekten baserat på tolv kriterier, inklusive arkitektonisk utformning, anpassning till platsen, hållbarhet, innovation och lägenheternas funktionalitet. Tre bidrag kommer sedan att gå vidare till final.

– Skrönan är ett exceptionellt kvarter som vi är mycket stolta över. Arkitekturen har influenser från 1930-talets funktionalism, som är karakteristisk för området, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.

Husgrupper med unika karaktärer

Kvarteret Skrönan består av sex fyravånings flerbostadshus med en indragen femte våning, totalt med 114 kooperativa hyreslägenheter. Husen är placerade i två grupper om tre hus vardera, var och en med sin egen distinkta identitet, vilket ger en atmosfär av stadsvillor snarare än traditionella lägenhetshus. Mellan husen finns gårdar som naturligt smälter in i den omgivande skogssluttningen. Arkitekterna bakom designen är Brunnberg & Forshed.

– Byggnationen av de sex husen gjordes med stor omsorg och respekt för den unika naturen på platsen. Moränmarken från istiden och de hundraåriga ekarna omger de nya husen och ger intrycket att de är belägna mitt i skogen, säger Johan Jarding.

I slutet av april avslöjas vilka bidrag som gått till final, och en månad senare tillkännages vinnaren. Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att lyfta fram goda exempel på hyreshusbyggande och sprida kunskap om innovativa byggprojekt.

Uppmärksammat kvarter

Kvarteret Skrönan var också finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2023 och slutade på andra plats. Då valde en jury Skrönan som en av tio byggnader baserat på kriterier som estetik, hållbarhet, funktion, innovation och dess betydelse för Stockholm.