Reportage

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. –Nu gäller det för både rättsstaten och branschen att hålla emot, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef hos branschorganisationen Byggföretagen. Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar...

- Det är inte politikens uppgift att prioritera ett byggmaterial före något annat. Betongbranschen har en färdplan med målsättningen att all betong på marknaden ska vara klimatneutral 2045 med delmålet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden redan 2030. Regeringens övertygelse om att...