Reportage

Sedan 2018 pågår ett belysningsprojekt i allmänna utrymmen som korridorer, trapphus och hisshallar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här sätts ny belysningsstyrning in och belysning och armaturer byts ut till mer energieffektiv LED-belysning. Tusentals armaturer har bytts ut till mer...

Under de senaste fem åren har bostadsbränder orsakade av laddbara produkter ökat med 42 procent i Sverige. Samtidigt finns en ökad risk att branden sprider sig vid denna typ av bränder. – Vi ser att laddbara produkter ligger bakom cirka 12 procent av de elrelaterade bränderna, men står för hela 30...