MVB leder förvandlingen av Väktaren 35

Visionsbild Väktaren 35

För närvarande genomgår Alecta Fastigheters egendom vid Fridhemsplan, känd som Väktaren 35, en omfattande omvandling för att möjliggöra framtida användning som hotell, restaurang, kontorslokaler och handelsyta. MVB har blivit anlitade för att genomföra denna transformation av fastigheten, som omfattar totalt 21 000 kvadratmeter och omfattande ambitioner när det gäller återbruk och bevarande.

"Tilldelningen att förädla Väktaren 35 är en ära för oss och bidrar till att höja standarden för hela Fridhemsplan. Genom att prioritera återbruk och bevarande, förnyar vi inte bara denna ikoniska fastighet utan tar även steg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid", säger Tobias Lundberg, VD för MVB Öst.

Byggt 1964 och för närvarande ägt av Alecta Fastigheter, är Väktaren 35 en symbol för Stockholms arkitektur. Nu genomgår denna 60-åriga kontorsfastighet en totalrenovering och utbyggnad med två våningar för att rymma hotell, restaurang, café, kontor och handel. Den övre våningen kommer att omvandlas till en takrestaurang med panoramautsikt. Målet med projektet är att göra fastigheten mer tillgänglig för allmänheten och därigenom ge området liv och rörelse dygnet runt.

Projektet fokuserar särskilt på återbruk och bevarande av material för att minska miljöpåverkan. En betydande del av de befintliga materialen kommer att återanvändas i nya interiörer och möbler i fastigheten. Överskottsmaterial som inte kan återanvändas kommer att doneras till föreningar och liknande. Dessa donationer har redan resulterat i en minskning av CO2-utsläpp på över 23 500 kg och stödjer projektets hållbarhetsmål.

"Detta är en exceptionell fastighetsutveckling, särskilt när det gäller återbruk. Vi kommer att utforska hur material från fastigheten kan återanvändas i inredningen, som konstverk, samtidigt som vi varsamt bevarar historiska detaljer som upptäcks under rivningsarbetet. Det som inte kan återanvändas ska vi försöka donera bort. Det är inspirerande att tillsammans med våra partners bidra till ökad cirkularitet och minskat avfall", säger Helena Ågren, ansvarig för projektet hos Alecta Fastigheter.

Rivningsarbetet av den befintliga interiören pågår för närvarande, med den sista etappen som innefattar taket. Därefter påbörjas utbyggnaden med en trästomme. Fasaden kommer att behållas men renoveras. Målet är att fastigheten ska certifieras enligt BREEAM Bespoken Outstanding, den högsta nivån inom BREEAM med stränga krav på miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Det har nyligen bekräftats att designhotellkedjan Ruby Hotels kommer att öppna sitt första skandinaviska hotell i fastigheten, med en yta på 8 000 kvadratmeter. Det har också bekräftats att varuhuset Åhléns kommer att återvända till fastigheten med en yta på cirka 2 500 kvadratmeter.

Renoverings- och utbyggnadsarbetet förväntas vara klart under 2026.