magazin

År 2000 invigdes tvärbanans första sträckning i Stockholm, mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Senare samma år förlängdes tvärbanans sträckning till Alvik. Sedan 2018 pågår en stor utbyggnad av tvärbanan för att svara upp till transportbehoven på tvären i den växande Stockholmsregionen. Två...

Nya numret av Aktuella Byggen nr 4 2022 ute! Kontakta prenumerera@conventusmedia.se för att få er prenumeration! (Pris 1 195 kronor)