Utbyggnad av vattenverket i Norsborg

Foto: Johner

Stockholm Vatten och Avfall har gett Svevia uppdraget att utöka vattenverket i Norsborg med nya långsamfilter, vilket syftar till att öka kapaciteten och säkra vattenförsörjningen i Stockholm. Kontraktet, värt cirka 250 miljoner kronor, är en samverkansentreprenad.

Rodrigo Gebrie från Svevia betonar att detta är ett framtidssäkrande projekt, där man tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger infrastruktur för att möta både nuvarande och framtida invånares behov av hållbar dricksvattenförsörjning i Stockholm.

Uppdraget innefattar två delar: anläggnings- och installationsentreprenader för nya långsamfilter. Dessa filter är betongkonstruktioner som, fyllda med sand, filtrerar vattnet som en del av vattenreningsprocessen.

Arbetet omfattar byggnation och anslutning av sex stora långsamfilter i form av betongbassänger med tillhörande ventilkammare. Dessa bassänger är 2,6 meter djupa och har dimensioner på 68x33 meter. Projektet innebär även omfattande mark- och grundläggningsarbete samt installation av rör-, el- och styrsystem inklusive driftsättning. En utmaning är att ansluta de nya delarna till det befintliga vattenverket utan att störa pågående verksamhet.

Samarbetet mellan Svevia och Stockholm Vatten och Avfall inleddes med projektering och planering under hösten. Under mars påbörjades schaktningsarbetet för att förbereda platsen för den nya utbyggnaden. Hela projektet förväntas vara klart under sommaren 2027.

Rodrigo Gebrie understryker det goda samarbetet mellan Svevia och Stockholm Vatten och Avfall, där öppen och tillitsfull kommunikation är nyckeln. Det är ett arbetssätt som Svevia värdesätter högt, där man i nära dialog med kunden strävar efter att bygga långsiktigt hållbar infrastruktur.