Folke Bernadottes bro tilldelas Trafikverkets arkitekturpris för bästa infrastrukturanläggning

Folke Bernadottes bro. Ansvarig arkitekt SAR/MSA: Henrik Rundquist, & Rundquist Arkitekter. Foto: Malina Nemut.

En bro som sträcker sig över hela bredden av Djurgårdsbrunnsviken, i ett enda elegant svep, imponerade juryn för Trafikverkets arkitekturpris. Folke Bernadottes bro i Stockholm blev vinnaren av prisets bästa infrastrukturanläggning vid Trafikverkets Arkitekturgala.

Trafikverkets arkitekturpris tilldelas vartannat år en noggrant designad och väl fungerande infrastrukturanläggning som uppfyller höga krav på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturarv. Sveriges Arkitekter deltar i bedömningsprocessen.

Arkitekterna bakom Folke Bernadottes bro är & Rundqvist arkitektkontor och dess beställare är Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Broen har tidigare belönats med priset för Årets Stockholmsbyggnad.

– Bland flera besökta anläggningar av hög kvalitet står Folke Bernadottes bro i en klass för sig. Det är en smäcker bro med en tilltalande konstruktion där arkitektur- och ingenjörskonst samverkar på ett mästerligt sätt, säger landskapsarkitekt LAR/MSA Lina Tomczak, juryordförande för Trafikverkets arkitekturpris.

Juryns motivering lyder: ”Vinnaren spänner spänstigt och vackert över vattnet som en snabbt tecknad linje, genomförd med högsta precision. I all sin anspråkslöshet är vinnaren just det en bro ska vara – den förbinder och ger tillgänglighet, den är vacker och den tål att användas under lång tid. Folke Bernadottes bro har en form och funktion som fungerar från minsta detalj till kompositionen i landskapet och tillsammans med övriga broar över Djurgårdsbrunnsviken.”
Folke Bernadottes bro sträcker sig över viken mitt emellan Djurgårdsbron vid Strandvägen och Djurgårdsbrunn.

Övriga infrastrukturanläggningar som tävlade om Trafikverkets arkitekturpris är:

  • Ekodukt E6 Hallandsåsen, som går över motorvägen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm. Arkitekt är Tyréns och beställare Trafikverket.
  • Nya Skurubron, en del av Värmdöleden i Nacka. Arkitekt är Dissing+Weitling och beställare Trafikverket.
  • Station Rosengård, Malmö, pendeltågsstation som är nav i stadsutvecklingsprojektet Amiralsstaden. Arkitekt är Sweco och beställare Malmö Stad.