Svevia bygger ut vattenverket i Norsborg

Norsborgs vattenverk, östra verket. Foto: Wikimedia Commons

På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall, är Svevia ansvariga för att utöka kapaciteten och säkra vattenförsörjningen i Stockholm genom att bygga ut vattenverket i Norsborg med nya långsamfilter. Kontraktet, värt cirka 250 miljoner kronor, är en samverkansentreprenad.

– Det här är ett framtidsprojekt. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi infrastruktur för både nuvarande och framtida invånares behov av långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten i Stockholm, säger Rodrigo Gebrie, Svevia.

Uppdraget innefattar två separata delar: anläggnings- och installationsentreprenader för nya långsamfilter. Dessa filter utgörs av sandfyllda betongkonstruktioner och utgör ett av flera steg i vattenreningsprocessen på ett vattenreningsverk där vattnet filtreras.

– Vi ska bygga och ansluta sex stora långsamfilter i form av betongbassänger med tillhörande ventilkammare. Bassängerna är 2,6 meter djupa och har ett mått på 68x33 meter. Arbetet innebär omfattande mark- och grundläggningsarbete samt betongkonstruktioner. Uppdraget omfattas även av förläggning av yttre vatten och avlopp (VA) med dimensioner upp till 1 200 millimeter, samt installation av rör-, el- och styrsystem inklusive driftsättning. En av utmaningarna i projektet är att ansluta de nya delarna till det befintliga vattenverket utan att störa pågående verksamhet, säger Rodrigo Gebrie.

Svevias samarbete med Stockholm Vatten och Avfall började under hösten med projektering och planering av projektet. I mars påbörjades det omfattande schaktningsarbetet för att förbereda platsen för den nya utbyggnaden. Hela projektet förväntas vara klart under sommaren 2027.

– Vi och Stockholm Vatten och Avfall har ett bra samarbete med en öppen och tillitsfull kommunikation. Det är ett arbetssätt som vi på Svevia verkligen uppskattar, att i nära dialog med vår kund bygga långsiktigt hållbar infrastruktur.