ByggVesta utvecklar hållbarhet i Kista

Visionsbild flerbostadsprojektet Hestur i Kista äng

Hestur-projektet i Kista, Stockholm har uppnått ett 36 procent lägre klimatavtryck jämfört med liknande projekt, enligt resultat från forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Den minskade koldioxidutsläppen under bygget har främst uppnåtts genom användning av klimatförbättrad prefabricerad betong, optimering av konstruktionen och medvetna val av produkter.

Ida Karlsson, forskare och doktorand vid Mistra Carbon Exit-programmet på Chalmers tekniska högskola, har övervakat byggprojektet och gjort beräkningarna som visar skillnaderna jämfört med mer traditionella byggmetoder.

"Hestur är ett tydligt exempel på att vi redan idag kan bygga med lägre klimatavtryck. Projektgruppen satte gemensamma mål tidigt och visar att fokus på resurseffektivitet leder till betydande vinster för både klimat och ekonomi", säger Ida Karlsson.

Projektet leddes av ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och stomleverantören Consolis Strängbetong, med en gemensam ambition att utveckla mer hållbara byggmetoder.

Nya metoder ger klimatfördelar

Projektet omfattar byggandet av 220 hyresrätter och studentbostäder i Kista, Stockholm. De innovativa klimatåtgärderna är en del av ByggVestas och Consolis gemensamma ambition att utveckla mer hållbara byggmetoder.

"Det är mycket glädjande att studien bekräftar hypotesen att klimat- och kostnadseffektivisering går hand i hand. Den utveckling vi driver inom branschen ger oss möjligheter att nå en bättre och faktiskt hållbar bostadsprodukt med netto noll utsläpp inom 25 år. För att nå målet krävs fortsatt fokus, samverkan och högre krav på tung industri, nya smarta materialrecept, återvinning, elektrifiering, högre precision och förnyade dimensioneringskrav. Det finns stor potential framåt", säger Marcus Svensson, VD ByggVesta Development.

De prefabricerade betongelementen består av Green Spine Line® och klimatoptimerad betong från Consolis Strängbetong, där andelen cement har minskat och ersatts med andra bindemedel.

"Resultaten visar att Consolis Strängbetongs klimatoptimerade betongelement med minskad andel cement har haft en stor inverkan på att minska projektets totala koldioxidavtryck. Vi är glada att tillsammans med ByggVesta ha kunnat möta de ökade miljökraven med dessa tillgängliga lösningar. Genom samarbete med våra kunder kan vi göra en stor skillnad och bidra till ett mer hållbart byggande här och nu", säger Stefan Ohlsson, VD Consolis Strängbetong.

Resultatberäkning

Hesturs klimatavtryck är beräknat till 207 kg CO2e/m2 BTA, vilket är en minskning med 36 procent jämfört med liknande projekt med prefabricerade lösningar (jämförelseprojekt från en sammanställning gjord av KTH). Klimatpåverkan i Hestur-projektet är 8 400 kg CO2e per boende, jämfört med branschreferensen för betonghus på cirka 18 000 kg CO2e per boende, vilket är en minskning med över 50 procent.

Till exempel har håldäcken (som utgör golv och tak i betongstommen) optimerats och innerväggarna har minskat i tjocklek i lägenheterna högre upp i huset. Dessa åtgärder bidrar till mindre materialförbrukning och därmed lägre klimatavtryck, utan att påverka prestandan i form av bärighet eller ljudisolering.