Innovativ byggteknik minskar utsläpp

Hestur Vision Kod Arkitekter

Flerbostadsprojektet Hestur i Kista, Stockholm har uppnått en 36 % lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt, enligt forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-programmet. Projektet har främst minskat koldioxidutsläppen genom att använda klimatförbättrad prefabricerad betong, konstruktionsoptimering och noggranna produktval.

Ida Karlsson, forskare och doktorand vid Mistra Carbon Exit-programmet på Chalmers tekniska högskola, har övervakat byggprojektet och genomfört beräkningar som visar på betydande skillnader jämfört med traditionella byggmetoder.

- Hestur är ett exempel på att det går att bygga med lägre klimatpåverkan redan idag. Projektgruppen satte gemensamma mål tidigt i projektet, vilket ledde till betydande vinster i både klimatpåverkan och ekonomi, säger Ida Karlsson.

Projektet genomfördes av beställaren ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och stomleverantören Consolis Strängbetong med gemensam ambition att utveckla mer hållbara byggmetoder.

Nya metoder leder till klimatvinster

Projektet inkluderar byggandet av 220 hyresrätter och studentbostäder i Kista, Stockholm. De innovativa klimatåtgärderna är en del av ByggVestas och Consolis gemensamma mål att utveckla mer hållbara byggmetoder.

- Det är mycket positivt att studien bekräftar att klimat- och kostnadseffektivitet går hand i hand. Den utveckling vi driver inom branschen ger oss förutsättningar för att nå en hållbar bostadsprodukt med netto noll utsläpp inom 25 år. För att uppnå detta krävs fortsatt fokus, samarbete och ökade krav på tung industri, nya smarta material, återvinning, elektrifiering, högre precision och förnyade dimensioneringskrav, säger Marcus Svensson, VD ByggVesta Development.

De prefabricerade betongelementen består av Green Spine Line® och klimatoptimerad betong från Consolis Strängbetong, där andelen cement har minskats och ersatts med andra bindemedel.

- Consolis Strängbetongs klimatoptimerade betongelement med minskad andel cement har haft stor betydelse för att minska projektets totala koldioxidavtryck. Vi är glada att ha samarbetat med ByggVesta för att möta de ökade miljökraven med dessa lösningar. Genom att samarbeta med våra kunder kan vi göra stor skillnad och bidra till mer hållbart byggande, säger Stefan Ohlsson, VD Consolis Strängbetong.