Byggföretagen - Sex av tio samhällsbyggnadsutbildningar beviljas inte medel

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har presenterat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2023. - Sverige har stora behov av bygg- och anläggningsinvesteringar i hela landet. Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Inom området samhällsbyggnad och byggteknik beviljas 63 av totalt 164 ansökningar medel. Det innebär att MYH säger nej till drygt 60 procent av ansökningarna. Bland de avslagna utbildningarna återfinns bland annat byggledare i Sundsvall - en utbildning som branschen varit med att ta fram eftersom behovet av arbetsledare i Södra Norrland är stort.

- Branschen har gjort ett stort jobb och tagit fram en utbildning som exakt matchar behoven i Västernorrland. Vi har ännu inte fått tagit del av skälet till avslaget - men det är anmärkningsvärt då närmaste utbildning ligger 15 mil ifrån Sundsvall och endast har nio platser, säger Towe Emtfeldt Ersson, Byggföretagen i Västernorrland.

Statistik från SCB visar att nio av tio som läst en yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik gick vidare till anställning. Utbildningarna har också bidragit till bättre jämställdhet och mångfald i branschen.

– Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform som är viktig för Byggföretagens medlemsföretag. Med implementeringen av det nya omställningsstudiestödet ser vi ett växande intresse till yrkesväxling. Därför behöver regeringen tillsätta mer medel så att vi kan få till fler utbildningsplatser i hela landet, säger Elin Kebert.

Totalt beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 35 000 platser - varav närmare 11 000 med start hösten 2023.