Kone förbättrar resultatet – positiva marknadsutsikter skymtar fram

Hissunderhåll. Foto: Kone hissar

Världsledande finska hissföretaget Kone har visat en förbättring av resultatet jämfört med föregående år, även om antalet nya beställningar har minskat något. Företaget har justerat sin prognos för det innevarande året.

Under årets första kvartal rapporterade Kone ett justerat rörelseresultat på 262,4 miljoner euro och en omsättning på 2 568,2 miljoner euro. Nya beställningar under perioden uppgick till 2 235,7 miljoner euro.

Justering

För jämförelseperioden föregående år rapporterades ett justerat rörelseresultat på 241,9 miljoner euro, medan omsättningen låg på 2 556,6 miljoner euro och nya beställningar på 2 263,1 miljoner euro.

Analytiker som följer företaget hade enligt databasen Vara Research förväntat sig att det justerade rörelseresultatet skulle öka till 262,1 miljoner euro, med en prognos som sträckte sig från 240 till 276,9 miljoner euro. Analytikernas genomsnittliga omsättningsprognos var 2 549,4 miljoner euro, och förväntningarna på kvartalets totala beställningsvolym låg på 2 235,5 miljoner euro.

Behov av stabila valutakurser

Resultat per aktie för kvartalet landade på 0,39 euro, jämfört med 0,36 euro under samma period föregående år.

För 2024 förväntar sig Kone nu en omsättningstillväxt på 0–5 procent, räknat i jämförbara valutakurser, och ett justerat rörelseresultat på mellan 11,5 och 12,3 procent, förutsatt att valutakurserna förblir stabila på nivån från april 2024. Tidigare hade företaget antytt att omsättningen skulle förbli stabil eller öka något, samt att förbättringen av rörelseresultatet skulle fortsätta.

Något ljusare

Marknadsutsikter ser något ljusare ut enligt VD Philippe Delorme, som kommenterade den blandade affärsmiljön under början av året.

"Trots en utmanande start på året såg vi en stark tillväxt i beställningar i flera regioner, särskilt i Indien, Sydostasien och Nordamerika. Vi vann flera viktiga infrastrukturprojekt och fortsatte att öka vår marknadsandel inom modernisering globalt," förklarade Delorme.

Trots positiva tecken, påverkas nya byggprojekt fortfarande negativt av en nedgång på fastighetsmarknaderna, särskilt i Kina.

Optimism

- Men vi är optimistiska om marknadens tillväxtpotential. Vi har justerat upp våra marknadsutsikter något för nya byggprojekt i Europa och Amerika, samt för moderniseringsmarknaden i Amerika, tillade Delorme.

Under det första kvartalet sjönk den globala marknaden för nya byggprojekt något med regionala variationer. I Nordamerika sjönk marknaden markant medan aktiviteten i Europa var blandad. Asien och Stillahavsområdet såg en ökning, drivet av stark efterfrågan i Indien, medan aktiviteten i Kina minskade kraftigt.

Stark tillväxt

Underhållsmarknaden växte över hela linjen, med särskilt stark tillväxt i Asien, Mellanöstern och Afrika, inklusive Kina.

Trots hård konkurrens på marknaden för nya byggprojekt i Kina, var prissättningen mer stabil i resten av världen. På underhålls- och moderniseringsmarknaderna var prissättningen fördelaktig.

Underhållsaktiviteten förväntas öka något

Kone förväntar sig att marknaden för nya byggprojekt kommer att vara stabil i Nordamerika och Europa, medan den förväntas växa i Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. I Kina förväntas en minskning med nästan 10 procent i enheter.

På moderniseringsmarknaden förväntas tillväxt i alla regioner, drivet av åldrande utrustning och ett ökat fokus på hållbarhet och anpassningsbarhet i byggnader. Underhållsaktiviteten förväntas öka något på de mer utvecklade marknaderna och växa kraftigt i Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, inklusive Kina.

Källa: KONE