Bostadsföretagen har ändrat antalet planerade byggstarter 2023

Foto: Helene Ahlberg

En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen har redan nu ändrat sina byggplaner och kommer att bygga färre bostäder nästa år. Det visar en ny enkät som Sveriges Allmännytta gjort bland sina medlemmar. Av de 160 företag som svarat uppger 44 procent att de ändrat antalet planerade byggstarter 2023 till följd av ökade byggkostnader. Många byggprojekt drabbas nu av extraordinära kostnader.

 

Många bostadsföretag har det senaste året fått aviseringar om höjda priser även i byggen med avtalade fasta priser, med hänvisning till en entreprenadjuridisk klausul om onormala kostnadsökningar som inte använts sedan 1970-talet. Detta har lett till stor osäkerhet om vad den slutliga kostnaden för byggprojekt kommer att bli.

– Det finns inga tydliga riktlinjer i vad som utgör vad som egentligen är en väsentlig prisjustering. Osäkerheten gör att det blir stopp i många byggprojekt innan man ens har börjat, säger Sofia Hansdotter.

Bakgrunden är att coronapandemin och kriget i Ukraina medförde byggbranschens spelregler och affärsmodeller mer eller mindre sattes helt ur spel när priset på byggmaterial ökade lavinartat och dessutom ändrades så gott som dagligen.

Det har gjort att redan höga byggpriser drivs uppåt i ännu mer.

– När en bostad ökar okontrollerat i pris vid byggnation måste vi säga stopp.Det är flera aktörer som måste göra om och göra rätt, både bransch, kommuner och regering och riksdag. Vi måste få bättre förutsättningar för att kunna fortsätta bygga fler bostäder, menar Sofia Hansdotter. För vem kommer våga bygga till ett osäkert slutpris? avslutar hon.