Essingebron ska få kollisionsskydd

Essingebron. Foto: Trafikverket

 

Trafikverket planerar att sätta upp ledverk vid Essingebron för att skydda dess brostöd från kollisioner. Detta görs för att säkerställa att Essingebron förblir skyddad mot påkörningar och därigenom minska risken för störningar i det viktiga transportnätet som Essingeleden utgör för både fordon och godstransporter i Stockholm.

Ledverken, som är ett kollisionsskydd, består av kraftiga stål- eller betongbalkar och bromsar in och leder fartyg rätt under bron.

Trafikverket har redan börjat arbeta med att utveckla en vägplan för att genomföra denna åtgärd.

Arbetet med att implementera dessa åtgärder förväntas ske enligt följande tidsplan:

  1. Utveckling av vägplan: 2024–2026
  2. Ansökan om vattendom och projektering av bygghandlingar: 2025–2027
  3. Genomförande av produktionen: 2028

 Källa: Trafikverket