Vattenfelsbrytare från Vatette minskar skador

Foto: Vatette

Varje år drabbas omkring 60 000 hem av en vattenskada. Men drygt hälften av alla vattenskador i villor och fritidshus orsakas av kall- och varmvattenrelaterade skador. Genom att installera Vatette Vattenfelsbrytare kan minimeras risken och omfattningen av alla typer av vattenskador.

– Vatette vattenfelsbrytare kan identifiera både stora flödesläckage och små droppläckage. Vid detekterat läckage larmar vattenfelsbrytaren och stänger av vattentillförseln, den är dessutom väldigt användarvänlig, säger Björn Rydetorp, produktchef för System Vatette.

Vattenskador är enligt Länsförsäkringar den vanligaste skadan i våra bostäder – och det kostar årligen miljarder i ersättning. Många vattenskador kan undvikas genom att installera en vattenfelsbrytare. Vattenfelsbrytaren övervakar hela kall- och varmvattensystemet, inklusive ansluten utrustning såsom beredare och diskmaskiner. Den avslöjar inte bara stora läckor, utan även mindre allvarliga läckage i form av rinnande toalettstolar eller droppande kranar. Den upptäcker även de dolda läckagen där rördragningen inte är synlig.

– Vattenfelsbrytaren är en form av försäkring som enkelt och effektivt förebygger en vattenskada. Den stoppar vattentillförseln vid läckor och fungerar på samma sätt som en jordfelsbrytare på elsystemet, säger Roger Andersson, chef skadeförebygg på Dalarnas Försäkringsbolag, ett av Länsförsäkringsbolagen.

Många skador orsakas av rör som är gamla och slitna. Men även nya installationer läcker, därför fyller en vattenfelsbrytare en lika viktig funktion i nya som gamla hus.

– Vatette vattenfelsbrytare kan identifiera både stora flödesläckage och små droppläckage. Vid detekterat läckage larmar vattenfelsbrytaren och stänger av vattentillförseln, den är dessutom väldigt användarvänlig säger Björn Rydetorp.