HandyDays nya tjänst hjälper en krisande byggbransch

Handydays VD, Bertil Winzenburg

Företag inom byggbranschen står inför stora utmaningar och många av dem söker aktivt efter nya uppdrag. Nu kan byggföretagen hitta pågående upphandlingar via HandyDays marknadsplats.

- Vi förstår att många inom byggbranschen har det tufft just nu. Vi vill underlätta för företag genom att erbjuda dem möjligheten att enkelt kunna hitta och deltaga i nya upphandlingar, säger Bertil Winzenburg, VD för HandyDay.

HandyDays nya tjänst Bevaka Byggupphandlingar ger byggföretag och leverantörer möjligheten att hålla koll på anbudsförfrågningar från privata beställare. Byggföretag kan ange vilka typer av uppdrag de är intresserade av och får sedan notiser i realtid när passande upphandlingar publiceras. I HandyDay finns alla upphandlingsdokument digitalt och företagen kan lämna sina anbud direkt.

- På HandyDays plattform finns riktiga pågående byggupphandlingar där det går att lämna anbud direkt. Det är alltså inte frågan om information om eventuella framtida projekt, fortsätter Bertil Winzenburg.

bild
HandyDays marknadstorg är först i Norden med att erbjuda pågående upphandlingar från privata beställare.

Hittills har inköpare bjudit in utvalda leverantörer till sina upphandlingar i HandyDay. Bevakningstjänsten möjliggörs genom att de nu även kan publicera sina anbudsförfrågningar öppet på plattformens marknadstorg. Det är ett alternativ för privata beställare som HandyDay är först i Norden med att erbjuda.

Det är HandyDays förhoppning att den nya tjänsten kan minska effekterna av lågkonjunkturen och fungera som ett sätt för byggföretag att hitta nya affärer. I bästa fall kan företagen på så vis både behålla anställda och gå ur krisen stärkta.

- Med vår marknadsplats skapar vi ett nytt sätt för köpare och leverantörer att mötas. Vi vill förenkla själva upphandlingsprocessen, främja nya partnerskap, hållbarhet, samt en tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen, betonar Bertil Winzenburg.

I en sviktande konjunktur är det också viktigt att ha koll på hur sina leverantörer mår. Att välja fel underentreprenörer kan i värsta fall ge merkostnader på upp till tio gånger kontraktsvärdet. Utöver Bevaka Byggupphandlingar har HandyDay även en tjänst som underlättar utvärdering av leverantörer. I plattformen presenteras information kring kreditrating, arbetsgivaravgifter, betalningsanmärkningar, kollektivavtal med mera.

– HandyDay är också ett verktyg för beslutsstöd. Genom vår tjänst Företagskoll kan bygg- och fastighetsbolag minska sina risker vid val av leverantörer. De får en samlad bild och underlag för att ta välgrundade beslut, säger Bertil Winzenburg.

bild
Del av företagsprofil i HandyDay.

HandyDay lanserades 2021, men det är framför allt under 2023 som marknaden har börjat uppmärksamma plattformens innovativa metod för upphandlingar. Antalet användande företag har under året växt från 1000 till 3400.

– Vi har nått ut med konceptet att vår plattform erbjuder bygg- och fastighetsbolag möjligheten till snabb och trygg upphandling. Från allra första början har det också varit vårt mål – att kontinuerligt utveckla nya tjänster för att göra vardagen enklare för inköpare, avslutar Bertil Winzenburg.

bild

För mer information, vänligen kontakta:
Bertil Winzenburg, VD HandyDay
076-139 60 59

bertil.winzenburg@handyday.com

www.handyday.com