Nytt bostadsområde i Järvastaden - Resona bygger med fokus på hållbarhet

Foto: Resona

I en tid präglad av ekonomiska utmaningar och en tuff bostadsmarknad har fastighetsbolaget Resona lyckats påbörja byggandet av kvarteret Äventyret i Järvastaden, Solna. Här skapas nu hem för familjer i Solna som söker tryggt, hållbart och bekvämt boende. Vid startceremonin deltog Solnas borgmästare Sara Kukka Salam, som betonade vikten av att fortsätta utveckla kommunen för att möta det stora bostadsbehovet i Solna.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga bostäder även i svåra ekonomiska tider. Solna tar ansvar för att minska bostadsbristen och skapa en hållbar framtid för våra invånare, sa Sara Kukka Salam, borgmästare i Solna.

Brf Äventyret byggs nära Järvastadens nya F-3 skola och områdets nya naturpark. Bostadsprojektet omfattar 78 bostäder, från yteffektiva tvåor till stora terrasslägenheter. De boende kommer att dela en grön innergård som främjar rörelse, lek och gemenskap. Inflyttningen börjar i augusti 2025.

– Detta är vårt andra bostadsprojekt i Järvastaden och vi är mycket stolta över att ha startat produktionen här i år, trots de stora utmaningar som branschen stått inför på grund av en tuff marknad, sa Fredrik Bele, vd för Resona, och fortsatte:

– Vi är ett bolag som ansvarar för hela processen, från markförvärv till utveckling och byggnation. När vi bygger hyresrätter tar vi även hand om förvaltningen. Detta gör att vi lätt kan hitta nya lösningar som effektiviserar vårt arbete och förbättrar våra bostäder, vilket gör att vi kan få ihop affären även i svåra tider.

En viktig aspekt vid stadsutveckling är att bygga hållbart och minska klimatpåverkan. I kvarteret Äventyret har Resona gjort flera val för att minska koldioxidutsläpp, energiförbrukning och främja biologisk mångfald. Bland annat är grunden gjuten av grön betong, taken täckta med solceller och gården fylld med växtlighet.