Slussen - förseningar och missad deadline

Renovering av Slussen den 20 april 2024. Foto: AleWi/wikimedia Commons

Arbetet med att flytta den tillfälliga bussterminalen vid Slussen är igång. Den nya terminalen, som har lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande, planeras att tas i drift den 19 augusti 2024. Men deadline för miljardavtalet gällande den sista entreprenaden av Slussen missades rapporterar lokaltidningen Mitti.

Miljardavtalet för Slussens sista stora entreprenaden

Deadline för miljardavtalet i Slussen missades med fem dagar, men nu är det äntligen klart. Avtalet gäller för den sista stora entreprenaden vid Stadsgårdskajen västra del, där Nacka- och Värmdöbussarna idag avgår. Området är avsett för det nya Nobel Center och Katarinaparken. Staden var tvungen att skriva på avtalet senast den 20 juni för att hålla den planerade tids- och budgetramen som siktar på att Slussen ska vara klart 2027. Annars riskerades förseningar upp till två månader, vilket tidigare rapporterats av Mitt i.

Skanska Sverige AB blev den enda anbudsgivaren och fick kontraktet värt 2,08 miljarder kronor, även om avtalet skrevs fem dagar efter deadline. Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen, försäkrar att förseningen ska gå att jobba in. I stadens lägesrapport varnades det tydligt för att behöva omgöra upphandlingen, vilket skulle leda till förseningar på minst tre år och extra kostnader på minst 250 miljoner kronor.

Försenat projekt orsakar tillfällig bussterminal

Den nuvarande tillfälliga bussterminalen vid Slussen var avsedd att vara temporär tills den permanenta i Katarinaberget var färdigställd. Projektet vid Katarinaberget är dock försenat och förväntas inte bli klart förrän hösten 2025. Detta har stora konsekvenser för hela Slussenprojektet.

Kommande arbete och konsekvenser

Arbetena längs Stadsgården och överdäckningen av Stadsgårdsleden kan inte påbörjas förrän busstrafiken har flyttats. Om flytten inte sker i tid kommer det att fördröja återställningen av Saltsjöbanan och förlänga byggaktiviteterna i Slussenområdet betydligt längre än planerat.

b
Den tillfälliga lösningen blir nödvändig då bussterminalen vid Katarinaberget fördröjs till hösten 2025. Bild visar bussterminalen vid Slussen den 30 april 2024. Foto: AleWi/wikimedia Commons

Källa: Mitti och Region Stockholm