Svenska byggnadsarbetare eniga - Kortare arbetstid är ett måste

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash

Frågan om kortare arbetstid har blivit en het politisk fråga, enligt en ny undersökning från Novus som genomförts på uppdrag av fackförbundet Byggnads. Resultaten visar att många byggnadsarbetare i Sverige välkomnar idén om kortare arbetstid. Lars Hildingsson, tillförordnad förbundsordförande för Byggnads, påpekar att grannländer som Norge, Danmark och Island redan har infört kortare arbetstider med positiva effekter. Han argumenterar att med ökad förväntad arbetslivslängd på grund av höjd pensionsålder, är det självklart att Sverige också bör överväga en förändring.

Arbetstiden i Sverige har inte förändrats sedan 1973 trots en ökning av produktiviteten med 150 procent under samma period. Flera grannländer har infört generella arbetstidsförkortningar, vilket gör att många anser att Sverige har halkat efter. Ny forskning pekar dock på att kortare arbetstid inte behöver vara en dyr reform.

Enligt undersökningen från Novus är nära 90 procent av Byggnads medlemmar positiva till att korta arbetstiden. Majoriteten anser att en heltidstjänst bör vara 35 timmar eller kortare. De vanligaste skälen till att stödja kortare arbetstid är möjligheten till återhämtning och att ta hand om sin hälsa.

Johan Lindholm, nyvald ordförande för LO, har också markerat att arbetstidsfrågan kommer att vara högt prioriterad för LO framöver, med stöd från byggnadsarbetarna. Undersökningen visar att de flesta skulle använda den vunna tiden till att umgås med familj och vänner, följd av fritidsintressen och att ta hand om hem och hälsa. En stor majoritet föredrar en kortare veckoarbetstid framför fler semesterdagar eller tidigare pension.

Undersökningen utfördes via personliga webbintervjuer i april 2024 och inkluderade 10 976 respondenter, viktade på kön och ålder för att spegla Byggnads medlemsregister.