Peab får uppdraget att renovera Norra Danviksbron

Danvikskanalen och Danviksbron med broöppning. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Peab har fått uppdraget att renovera Norra Danviksbron i Stockholm för AB Storstockholms Lokaltrafik och Trafikkontoret, Stockholms stad. Kontraktssumman är 299 miljoner svenska kronor.

Bron, byggd på 1920-talet, har en öppningsbar klaffbro över Danvikskanalen, en tillfartsbro på östra sidan samt ett manöverhus. Efter att ha tjänat staden i hundra år behöver bron nu renoveras för att säkerställa säker och hållbar trafik för båt- och kollektivtrafik i Stockholm och Mälardalen.

Brons design revolutionerade klaffbroarna genom att visa att betong kunde användas i motvikten. Idag finns endast ett fåtal broar av denna typ kvar i världen, och brons unika utseende kommer att bevaras trots att många delar byts ut under renoveringen.

Renoveringen förväntas förbättra framkomligheten för fordons-, spår- och sjötrafik. Under de senaste åren har trafiken på och under bron påverkats av avstängningar på grund av underhållsarbeten och det stora renoveringsbehovet.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och rivning av den gamla bron har redan påbörjats. Återuppbyggnaden planeras att starta efter sommaren 2024 och pågå till hösten 2026. Bron beräknas öppna igen för trafik mot slutet av 2026.