Södertälje tilldelar Titania markanvisning för 1400 nya bostäder i Fornhöjden

Foto: Saad Salim / Unsplash

Den 17 juni 2024 beslutade kommunfullmäktige i Södertälje kommun att tilldela Titania Projektutveckling AB en markanvisning för utvecklingen av cirka 1400 bostäder i projektet Södra Fornhöjden. Tilldelningen gjordes genom direktanvisning, och Titania kommer att fungera som huvudansvarig byggherre.

Fornhöjden är en prioriterad tyngdpunkt i Södertäljes översiktsplan och utbyggnadsstrategi. Målet är att utveckla Fornhöjden till ett mer socialt hållbart och funktionsblandat område med förbättrade förbindelser till närliggande bostadsområden och Östertälje station. Området består för närvarande mestadels av naturmark och ägs av kommunen (del av Östertälje 1:15). Direktanvisningen är resultatet av en fyra år lång dialog mellan Titania och Södertälje kommun.

- Vi är mycket glada över att ha ingått vårt första markanvisningsavtal med Södertälje kommun. Fornhöjden har stor utvecklingspotential, och vi tror att bostadsutveckling med fokus på social hållbarhet kan göra en verklig skillnad. Med vår erfarenhet från liknande projekt vet vi att ett stort antal nya bostäder krävs för att uppnå positiva effekter av stadsutveckling. Med planeringen av 1400 bostäder har vi alla förutsättningar för att skapa något riktigt bra och vi ser fram emot att sätta igång och tillföra värde för både befintliga och nya invånare i Fornhöjden, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.

- Markanvisningen är ett steg i helt rätt riktning och vi är glada över att tillsammans med Titania utforska Fornhöjdens utvecklingsmöjligheter, säger Nabiha Shahzad, exploateringschef i Södertälje kommun.