Genombrott - nu förenas Sickla Udde och nya stationen Sofia

Visionsbild: Region Stockholm/Sweco

På kvällen den 18 juni skedde ett viktigt genombrott i byggandet av Stockholms nya tunnelbana, där tunnlarna nu sträcker sig från Sickla Udde till den nya stationen Sofia under Stigbergsparken, skriver lokaltidningen Mitti.

För Hammarby Sjöstad innebär detta att det tunga arbetet med att bygga tunnlarna i princip är avslutat.

– I slutet av året ska all tunneldrivning här vara klar och fortsatt fokus blir allt arbete som kvarstår ovan jord, och med att omvandla de tomma tunnlarna till färdig tunnelbana, säger projektchefen Andreas Burghauser i en kommentar till Mitti.

Nästa steg är att koppla samman tunnlarna under Södermalm med de från Gullmarsplan. Arbetet innefattar också att spränga fram rulltrappsschaktet vid Katarina Bangata. Genomslaget i tunnlarna mellan Södermalm och Hammarby sjöstad har redan uppnåtts, vilket markerar betydande framsteg i byggandet av den nya tunnelbanan.