Nytt steg mot byggstart för nya Gula linjen

Liljeholmen tunnelbana 2024. Foto: AleWi/Creative Commons

Det sista stora samrådet för Gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö har nu avslutats med cirka 300 synpunkter från allmänheten och remissinstanser. Synpunkterna granskas nu noggrant för att säkerställa att inget viktigt förbises.

En del synpunkter handlar om planeringen i Liljeholmen, där idéer om minimerad påverkan på omgivningen framförts. I höst publiceras en samrådsredogörelse och järnvägsplanen presenteras för remissinstanser innan den skickas till Trafikverket. Samtidigt färdigställs ansökan om miljötillstånd.

På samrådet presenterade Region Stockholm detaljer om stationernas platser och design, depåns läge samt nödvändiga arbetsområden under byggfasen. Diskussioner inkluderade även olika byggmetoders miljöpåverkan, särskilt på grundvatten och natur.

– Nu har vi haft fyra Öppna hus, i flera av de områden där vi kommer att märkas när vi börjar bygga. Totalt kom lite drygt 300 personer och det är alltid lika roligt att träffa människor och höra deras frågor och synpunkter, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Förutom nyfikenhet och intresse för projektets framsteg, var det några specifika ämnen som besökarna på samrådet ville diskutera extra och lämna synpunkter på.

– Många ville prata om placeringen av arbetsområdet i Trekantsparken i Liljeholmen. Även placeringen av stationerna och varför vi kommer att bygga stationer med en uppgång på mitten istället för en i vardera ände har det kommit synpunkter om. Och som vanligt innan ett bygge drar igång är det en hel del frågor och oro kring hur mycket vi kommer att påverka omgivningen, säger Johan Brantmark.

b
Trekantsparken vid Liljeholmen. Foto: Wikimedia Commons

Arbetstunnelns placering till Fridhemsplan blev klar precis före samrådet. Även där framfördes det in en hel del synpunkter.   

– Många vill skriva in och säga att det var ett bra val av oss, men det är även en del som tycker att det är fel placering och inte vill ha en tunnel från Lindhagensplan, säger Johan Brantmark. 

Samrådstiden gick ut den 19 juni och nu börjar arbetet med att sammanställa alla synpunkter från både allmänhet och remissinstanser.   

– Vi säkerställer att vi inte har missat någon viktig information. Synpunkterna är en del av underlaget när vi jobbar vidare med planer och ansökningshandlingar. Efter granskning av järnvägsplanen, då den återigen går ut till sakägare och remissinstanser, skickar vi den till Trafikverket för fastställelse och vår ansökan om miljötillstånd skickas till mark- och miljödomstolen för prövning, säger Johan Brantmark.    

Källa: Region Stockholm