Historisk omvandling - Arcona tar sig an Kungl. Konsthögskolan

Foto: Sven Mieke / Unsplash

Arcona har fått uppdraget att renovera och ombygga Kungl. Konsthögskolan på Skeppsholmen i Stockholm. Projektet, som omfattar cirka 10 000 kvadratmeter, börjar omedelbart och förväntas vara klart sommaren 2025. Kontraktets värde uppgår till cirka 98 miljoner SEK.

Arcona har varit involverade i projekteringsfasen sedan över ett år tillbaka och ser nu fram emot att slutföra omvandlingen av den historiska byggnaden. Renoveringen och ombyggnationen av Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Kasern III, syftar till att skapa moderna och funktionella lokaler som uppfyller dagens krav. Byggnaden består av två delar: en från 1700-talet och en tillbyggnad från 1990-talet som för närvarande inrymmer administrativa lokaler, undervisningslokaler, verkstäder och elevateljéer.

Åtgärderna i kasernbyggnaden inkluderar ändringar i planlösningen, installation av takfönster, en ny hiss och förändringar av installationerna. I tillbyggnaden fokuseras det på ändringar i installationerna och återställning efter arbetena. Omvandlingen kommer att skapa utrymme för fler verkstäder och elevateljéer samt göra det moderniserade biblioteket mer tillgängligt för allmänheten.

Projektet lägger stor vikt vid samverkan, digitala arbetssätt och återbruk. Målet är att maximera återanvändningen av material från både tillbyggnaden och huvudbyggnaden inom fastigheten eller i andra projekt.

"Arcona är glada att tillsammans med Statens fastighetsverk fullfölja omvandlingen av Kungl. Konsthögskolan. Att arbeta med en byggnad av så högt kulturhistoriskt värde och samtidigt fokusera på återbruk är både utmanande och spännande," säger Ann Bjurström, ombud för Arcona.

"För SFV är ombyggnaden av Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad ett pilotprojekt när det gäller återbruk av miljöskäl. Arcona har bidragit med kunskap och stort engagemang i projekteringen, och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet," säger Vanja Knocke, projektägare på Statens fastighetsverk.