Håkan Carlsson på STIB om ställningar och väderskydd

Att dimensionera ställningar på ett korrekt sätt är en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna, enligt Håkan Carlsson på STIB. Foto: No1 Scaffolding Company AB.

Ställningsentreprenörerna STIB är den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige. Aktuella Byggen har talat med Håkan Carlsson på STIB som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om ställningar och väderskydd. Han berättar bland annat om arbetsmiljöverkets arbete med det nya regelsystemet för arbetsmiljö.  

AV: SANNA KESSELFORS

Föreningen grundades 1986 och har medlemsföretag fördelade över hela landet. Gemensamt för medlemsföretagen är att de kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet bestående i montering av ställningsbyggnad.

- STIB är en branschorganisation som organiserar ställningsentreprenörsföretag i medlemskap. Medlemmar hos oss får support och hjälpmedel av olika slag. Vi håller bistår även utbildningsverksamhet, både till medlemmar och externa företag. Vi bevakar förändringar för regler och håller medlemmar uppdaterade, säger Håkan Carlsson på STIB.

- Intresset är stort. Vi har i dagsläget 117 medlemsföretag av ungefär 300 företag som vi identifierar arbetar med ställningsbyggnation. 70 procent av landets omsättning är medlemsföretag.

bild
Byggnadsställning som är beklädd med väderskydd. Bilden är tagen från ett byggnadsarbete i Stockholm. Foto: Lars Söderlind

Högt ställda krav på dimensionering

Håkan Carlsson berättar att det ofta ställs krav från beställarledet att de vill att ställningsleverantörerna ska vara medlemmar i STIB.

- Det finns krav på att dimensionera ställningar och väderskydd på ett korrekt sätt, vilket är centralt i regelverket. Vi förmedlar regler men hjälper också till med att tolka dem för att klargöra.

- I dagsläget är regelverket väldigt tydligt, förklarar Håkan Carlsson. Egentligen är det ingenting som är svårtolkat, säger han. Däremot pågår det en regelförnyelse som arbetsmiljöverket arbetar med som innebär att de ser över hela regelsystemet för arbetsmiljö, bland annat. De nya föreskrifterna är tänkt att publiceras i september 2024.

- Föreskriftshäftena, som idag är 75, ska bli 15. Ställningsföreskriften där kraven för ställning och väderskydd regleras är en enskild föreskrift i dagsläget, men som nu ska sammansättas i ett större paket. Vi är lite oroliga att detta kan innebära otydligheter.

Kommunikation i förebyggande syfte

Varje regel är framtagen i syfte att förebygga och skapa en säker och ergonomisk produkt. Om man ska trycka på någonting som vi vill förmedla utåt är det att säkerställa att företagen har all dokumentation framtagen som föreskrivs. Att se till att såväl kunskap som verktyg för att ha all dokumentation på plats kring ställningen eller väderskyddet som levereras.

- I det ingår självklart att dimensionera det på ett säkert, tryggt och korrekt sätt. Det är enormt viktigt. Att entreprenörerna kan hantera dokumentation och dimensioneringskraven som är ställda.   

Det förebyggande arbetet, berättar Håkan Carlsson, ligger i kommunikationen mellan den som använder ställningen och de som bygger upp den.

- Kommunikationen är det viktigaste i förebyggande syfte. Att användaren kan beskriva vad som behövs, vad och hur mycket som ska belasta ställningen och så vidare. Det förebygger helt enkelt att ställningen är rätt dimensionerad och korrekt byggd men även ergonomisk för de som ska arbeta på den. 

Väderskyddat byggande – en välbeprövad metod

Metoden med väderskyddat arbete har utvecklats under lång tid. Det finns etablerade och väl beprövade tekniska lösningar. Det har medfört att ett växande antal byggherrar och entreprenörer väljer att väderskydda sina byggprojekt.

Tidigare studier har påvisat flera fördelar med väderskyddat byggande. Bland annat kan det minska problem med så kallade sjuka hus, möjliggöra kortare byggtider samt bidra till högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

- Det finns inget krav på väderskydd, men det blir vanligare och vanligare. Förmodligen för att man börjar se vinsterna med det – både arbetsmiljömässigt för arbetstagaren och kvalitetsmässigt för byggnationen.

- Det har skett en attitydförändring inom byggbranschen de senaste åren. Allteftersom väderskyddat byggande blivit mer etablerat har det motstånd som tidigare funnits på vissa håll inom entreprenörsledet skiftat till ett positivt mottagande.

Ny europeisk beräkningsstandard

Samtidigt har nya byggkrav och föreskrifter för beräkning och användning av väderskydd införts, bland annat av Arbetsmiljöverket och genom en ny europeisk beräkningsstandard. Trots detta används väderskydd fortfarande endast i en begränsad, om än växande andel, av de byggprojekt som genomförs.

- Vi tror att detta bland annat beror på en begränsad kunskap om byggmetoden och de faktiska fördelarna med väderskyddat byggande.

- STIB förespråkar väderskydd i de lägena det går. Det är kostsamt, men lägger man det i vågskålen för vad man tjänar in i slutändan kan det bli lönsamt.