Forskaren i Hagastaden kan bli en av vår samtids mest innovativa kontorsfastigheter

Forskaren blir en ny märkesbyggnad i den snabbväxande stadsdelen Hagastaden.

I den framväxande stadsdelen Hagastaden i Stockholm byggs kontorsfastigheten Forskaren. Det är en innovativ och framtidsinriktad fastighet som beräknas stå klar i februari 2024. Forskaren ska bli ett internationellt nav i hjärtat av Hagastaden, en mötesplats för aktörer inom vård, forskning och Life Science. Utmärkande för Forskaren är även en hög hållbarhetprofil. Ambitionen är att miljömärka fastigheten enligt LEED nivå Platinum, vilket ställer höga krav på hållbarhetsarbetet.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATIONER: 3XN ARKITEKTER

Forskaren kommer med sin karaktäristiska arkitektur, designmässiga höjd och höga projektambitioner bli en märkesbyggnad och destination i Hagastaden. Ambitionen är att Forskaren ska bidra till en vetenskapsstad i världsklass genom att skapa en kreativ mötesplats för talanger och nytänkare inom Life Science. Tanken är också att fastigheten ska utgöra navet i det som kallas för Vetenskapsstaden.

Gatuplanet i fastigheten kommer vara öppet för allmänheten med event, föreläsningar och utställningar. Det globala certifieringssystemet LEED utgör basen för de högt ställda miljökraven som byggherren Vectura Fastigheter har formulerat för Forskaren. En LEED Platinum certifiering bedöms även kunna gynna fastighetens varumärke. Forskaren kommer även att WELL-certifieras.

bild
Foto: 3XN Arkitekter

Certifieras enligt LEED:s högsta nivå

–En förutsättning för att kunna uppfylla LEED- platinumnivå är att certifieringsfrågorna integreras tidigt i projekteringen, vilket vi har lyckats bra med i Forskaren. Vår projekteringsledare har även erfarenhet från ett liknande projekt med samma certifieringstyp, vilket självklart är en stor fördel, säger Caroline Hill, hållbarhetschef på Zengun, som är projektets totalentreprenör.

Vectura satte tidigt en hög ambitionsnivå för Forskarens hållbarhetsarbete. Tillsammans med Zengun har de skapat en gemensam målbild för hur man tillsammans ska uppnå certifieringsmålet enligt LEEDs högsta nivå. 

bild
Fastigheten beräknas stå klar i februari 2024. Foto: 3XN Arkitekter

–Vi involverades i projektet på ett tidigt stadium, ett drygt år innan byggstart. Tillsammans med Vectura har vi successivt format kravbilden för LEED-certifieringen. Vi har haft många möten med projektets arkitektteam och konstruktörer och hållbarhetstänket har genomsyrat projektet från start, exempelvis när vi valde stomme och när vi planerade de transporter som krävs i projektet. Det här iterativa arbetssättet skapar både stolthet och bidrar med effektivitet, säger Caroline Hill. 

bild