Fabeges nollenergihotell får Solna stads miljöpris 2022

House of Choice, Arenastaden, nollenergihotell. Foto: Lasse Olsson

Skandinaviens första nollenergi hotell, som dessutom är världens mest solcellstäta, tilldelas Solna stads miljöpris 2022. Genom 25 borrhål för geoenergi samt totalt cirka 2 400 kvadratmeter solceller på fasad och tak produceras mer energi än vad som förbrukas i fastighetsenergi. Det innebär på sikt ett nettonoll-utsläpp av koldioxid per kvadratmeter för byggnaden.

Hotellet, som är en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay samt inrymmer Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor, invigdes i juni 2021.

-  Det har varit en fantastisk resa att förverkliga visionen om ett noll-energihotell tillsammans med Choice Hotels och vi är förstås glada över detta fina pris från Solna Stad. Nyckeln till framgången är att alla parter i projektet varit engagerade från dag ett och velat bryta ny mark för att nå högt uppställda mål, säger Maria Jansson, Projektchef på Fabege.

bild
Solceller på både tak och i fasad. Foto: Lasse Olsson

Solna Stad motiverar beslutet att dela ut Miljöpriset till Fabege och Choice Hotels med följande ord:

” Årets pristagare har tillsammans skapat Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad. Hotell, kontor och longstay-lägenheter samlas i fastigheten som tack vare solceller, passivhusteknik och geoenergi är Skandinaviens första nollenergihotell. Med sina 2400 kvadratmeter solceller är det världens mest solcellstäta hotell, där solenergin täcker hela årsförbrukningen av el. Dessutom används energin smart inne i fastigheten, där värme från en del av verksamheten kan fördelas till resten av byggnaden. Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. Det är inte bara en stor insats för klimatet utan också ett föredöme och en viktig inspiration för alla andra aktörer som ska bygga miljömedvetet och nytänkande för framtiden.”

bild
Solceller på fasad på Fabeges nollenergihotell i Arenastaden. Foto: Lasse Olsson