Strandnära punkthus bidrar till omvandlingen av Bromma

Åstranden 5 byggs precis i anslutning till den nya strandpromenad som kommer att anläggas vid Bällstaån. Bild: ÅWL Arkitekter

Mariehäll och Ulvsunda industriområde i Bromma genomgår för närvarande en omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Som en del av omvandlingen växer det Svanenmärkta kvarteret Åstranden 5 med 107 bostadsrättslägenheter fram vid Bällstaåns strand.

Text: Annika Wihlborg

–Projektets utformning styrs till stor del av det faktum att husen byggs i anslutning till den nya strandpromenad som vi kommer att anlägga i den nya stadsdelen. Vi valde att bygga punkthus eftersom det ger så många boende som möjligt tillgång till sjöutsikt. Vi valde även en vit kulör på fasaderna för att maximera andelen solljus till strandpromenaden. Det är just vattnet och närheten till det som förmodligen attraherar många till kvarteret. Vi är glada över att ha fått bygga på ett fantastiskt vattennära läge och ser en generellt sett hög efterfrågan på de nybyggda lägenheterna, som kommer att ha etappvis inflyttning när de väl står klara, säger Martin Ängfors, projektledare för Åstranden 5 på Skanska Nya Hem.

bild
Många av de boende i Åstranden 5 får utsikt över vattnet från sina lägenheter. Bild: ÅWL Arkitekter

På Karlsbodavägen, längs med den kommande strandpromenaden och ett stenkast från tvärbanans hållplats bygger Skanska Nya Hem kvarteret Åstranden 5. Kvarteret, som började byggas i juni 2021 och beräknas stå klart under fjärde kvartalet 2023, består av tre punkthus och har utformats av ÅWL Arkitekter, som hämtat inspiration från närområdet när de gjorde sina materialval. De tre punkthusens bottenvåningar är uppbyggda av ett betongelement med tegel som är satt i ett flätat mönster kring alla öppningar. Den löper organiskt runt hela sockeln. Husens fasader som vetter mot vattnet är klädda i trä i tre varma nyanser som samspelar bra med strandpromenadens grönska. Skanska, som är både byggherre och totalentreprenör för kvarteret, investerar 450 miljoner kronor i Åstranden och det vattennära boendet nära tvärbanan, Bromma Blocks och Sundbybergs centrum har hittills varit eftertraktat.

Låg energiförbrukning och solceller på taken

Mellan husen finns två gemensamma gårdar som samtliga boende har tillgång till.  Här har Skanska valt att ha ett stort fokus på växtlighet och grönska. De boende kommer även att ha tillgång till den strandpark som Stockholms stad kommer att anlägga i området. Den kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk och vattenkontakt. Åstranden 5 kommer att Svanencertifieras, vilket bland annat innebär att bostäderna har lägre energianvändning än byggkraven. Kvarteret kommer dessutom att förses med solceller på taken. Lägenheterna består av mellan två och tre rum och kök.

bild