Kapacitetsbrist bromsar ett växande behov av VA-investeringar

Växande behov av VA-investeringar, men kapacitetsbrist bromsar, bild: Navet

VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden.

Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970 talen, dels krävs det en utbyggnad och anpassning av anläggningar och nät i växande regioner. Utöver detta är det nu mer regel än undantag att projektera för klimatförändringar i samband med exploatering av nya områden, säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Till detta måste vi också hantera frågor som rening av läkemedelsrester och de ökade miljökraven. Branschen genomgår också en digitalisering, vilket skapar nya möjligheter att göra anläggningar smartare och mer effektiva inom flera områden, fortsätter Jens. Enligt våra konsultenkäter, som görs i samband med vår konjunkturrapportering, är emellertid kapacitetsbristen hos såväl utförare som beställare det stora problemet just nu avslutar Jens.