JM:s nya bostadshus är byggt på kajen

Lägenheterna näst högst upp har privata takterrasser. Utöver det har kvarteret dessutom fyra takterrasser som är öppna för samtliga boende. Foto: JM AB

Text: Marit G Engstedt

Vid Stockholms inlopp ligger Kvarnholmen som en del av Nacka kommun. Bostadsutvecklaren JM AB:s nya bostadshus Kajplats ligger ”front-row” med milsvid utsikt in över Stockholms stad och ut över Djurgården. Den avlånga tomten och bakomliggande bergvägg gav arkitekterna på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor en utmaning. Med unika planlösningar, extra takhöjd och flera huskroppar lyckades Kajplats Kvarnholmen bli ett bostadskvarter med havsutsikt till nästan alla och grönskade gårdar mellan de fem tornen.

Halvön Kvarnholmen har en intressant industri- och kulturhistoria. Under stora delar av förra seklet bedrev Kooperativa förbundet kvarn- och bageriverksamhet här.

Kvarnen Tre kronors mäktiga byggnader bidrar till den unika miljön och på ön finns gatu- och kvartersnamn som påminner om historiken; Mjölnarvägen, Spisbrödsfabriken och Makaronigränd.

 

bild
Kajplats Kvarnholmen i Nacka består av 223 lägenheter. Bild: John Hardwick

 

JM:s nya byggnad har hämtat inspiration från Kvarnholmens industrihistoria med gamla tegelbyggnader, kvarnar och silos. Kajplats Kvarnholmens fasad är klädd med tegel i skiftande nyanser kombinerat med ljus puts mot gårdarna. Sockelvåningen mot kajen är i cortenstål, vilket ytterligare förstärker den industriella framtoningen.

Husen är ritade av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och de beskriver projektet så här:

– Tomten är smal, väldigt brant och är vänd mot norr med en fantastisk utsikt mot Djurgården och Saltsjön. Runt tomten finns flera fabriksbyggnader där Kajplats ska passa in. Vi har ritat fem torn med bostäder som vi placerat på en gemensam bas som följer kajen. Fasaderna är vinklade för att få bättre utsikt och ljusinsläpp och balkongerna är placerade inne i huskroppen eftersom det är tuffa väderförhållanden vid vattnet.

 

bild
Mellan hustornen ligger fyra gemensamma gårdar som har fått olika karaktärer för att ge ett varierat intryck. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

 

Anpassning av planlösning intill bergvägg

Bostadskvarteret klättrar, längs en brant bergvägg, från kajen upp till ovanförliggande Kvarnholmsvägen. Huskropparna är byggda på platsgjuten, delvis pålad, betongplatta och har platsgjutna stommar samt prefab. Husen varierar med 8–12 våningar på kajsidan och 3–6 våningar uppe vid Kvarnholmsvägen. Takhöjden varierar också och är i vissa lägenheter upp mot tre meter. Då kvarteret ligger i souterräng mot en bergvägg har arkitekterna fått lov att skapa unika planlösningar för att både ta tillvara på utsikten och för att anpassa bostadsytorna till rådande förhållande.

Nästan alla bostäder har stora balkonger eller uteplatser och lägenheterna näst högst upp har privata takterrasser. Utöver det har kvarteret dessutom fyra takterrasser som är öppna för samtliga boende och är lagda med terrassplattor, medan övriga tak har sedumtak.

Det gröna syns även i de fyra gemensamma gårdarna, mellan husen, som har fått olika karaktärer för att ge ett varierat intryck. En av dem har associationer till hav och strand, en annan trädgårdskaraktär, den tredje flirtar med industrihistorien och den fjärde är utformad för lek.

– Kvarnholmen är en idyllisk och småskalig plats där ett unikt bostadsområde växer fram i en kulturhistorisk industrimiljö, säger Tariq Amin, projektledare för Kajplats Kvarnholmen.

bild
Hela bostadskvarteret Kajplats Kvarnholmen sträcker ut sig längs med kajen, till höger i bild. Man kan skönja hur den klättrar uppför berget i bakkant. Foto JM AB

 

Lågenergi- och försiktighetsprinciper

Husen är byggda enligt lågenergihus-principen med väl isolerade ytterväggar, fönster, vattenburna uppvärmningssystem och värmeåtervinning. Bostäderna är även utrustade med energisnåla vitvaror och i alla allmänna utrymmen används lågenergiarmaturer.

JM säger att de även tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att de väljer bort produkter redan vid en misstanke om att de kan ha en negativ miljöpåverkan. De har byggt upp en miljövarudatabas där de har kontroll på de byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem.

När det gäller energideklarationen för byggnaden kommer den inte att kunna göras förrän 2 år efter färdigställandet. Men Tariq Amin säger att de har gjort teoretiska energiberäkningar och de visar att man troligen kommer att landa på energiklass C, vilket innebär en energianvändning på 60–80 kW/kvm och år.

bild
Bild: John Hardwick

 

bild