NYAB Mälardalen tilldelas färdigställandet av Ekerövägen

Nockebybron, vy mot Drottningholm. Foto: Wikimedia Commons

En ny entreprenör har tilldelats för arbetet på Ekerövägen genom världsarvet Drottningholm. Parallellt med en överprövning av upphandlingen har Trafikverket tilldelat NYAB Mälardalen uppdraget att färdigställa vägen.

Trots detta kan det dröja innan arbetet kan återupptas. Tidigare i år avslutades kontraktet mellan Trafikverket och den tidigare entreprenören för byggprojektet på sträckan genom världsarvet Drottningholm. Efter att ha utvärderat olika anbud och mervärden har Trafikverket nu valt att ge uppdraget till NYAB Mälardalen AB vars kontrakt förväntas skapa bättre förutsättningar.

– Vi är glada över att vi har kommit så här långt med upphandlingen. Förhoppningsvis kan vi inom kort återuppta arbetet och färdigställa den här delen av Ekerövägen, säger Daniel Burström, biträdande sektionschef och talesperson för Trafikverkets arbeten med Ekerövägen.

En av anbudsgivarna uppfyllde inte kvalificeringskraven i ansökningsinbjudan och valde därför att överpröva upphandlingen. Det är ännu oklart när den nya entreprenören kan tillträda och återuppta arbetet, eftersom överprövningen av upphandlingen måste slutföras först. För närvarande hanteras ärendet av förvaltningsrätten i Falun, och det är svårt att förutse hur detta kommer att påverka projektets tidslinje.

I kontraktet ingår att bredda Ekerövägen med ett extra körfält för kollektivtrafik mellan Edeby och Kärsön. Den här sträckan passerar genom världsarvet Drottningholm, som också omfattar riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområden. Arbetena med Drottningholmsbron och Nockebybron kommer att hanteras i separata entreprenader för att säkerställa deras hantering i enlighet med områdets specifika krav och känslighet.

Källa: Trafikverket