Titanias vårdfastighet klar för start

Bild: Titania, Brunnberg & Forshed

Detaljplanen för "Högsätra Kärnan" på Lidingö, inklusive Titanias vårdfastighet Hälsans hus, har nu fått laglig kraft.

I februari 2021 vann Titania en markanvisning för en fastighet avsedd för vårdverksamhet i Högsätra på Lidingö. Fastigheten, som är arbetsnamngiven som Hälsans hus, ingår i den nu lagligt godkända detaljplanen. Planens syfte är att ersätta den nuvarande sjuttiotalsbebyggelsens stora och imponerande byggnader med mindre skalor, grönska och främst högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Planerna för det nya området och Hälsans hus har uppmärksammats mycket eftersom det är första gången på över hundra år som en byggnad innehållande regionfinansierad vård uppförs i klassisk stil. Förutom Titanias vårdfastighet möjliggör planen även byggandet av omkring 160 nya bostäder.

Mats Janson, projektchef på Titania, säger:

- Vi är mycket nöjda med att detaljplanen för Hälsans hus och det omgivande området nu har blivit lagligt bindande. Det finns stort intresse från potentiella hyresgäster att etablera sig i Hälsans hus, och reaktionerna på planerna för det nya Högsätra har varit mycket positiva. Med ett växande vårdbehov, positiva tecken inom fastighetsbranschen framöver och möjligheten att bygga en unik vårdfastighet i ett attraktivt område, ser vi goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt med god lönsamhet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Lidingö stad och andra aktörer.