NCC får uppdraget att bygga ut depån i Hagalund

Västra vagnhallen. Bild: NCC

På uppdrag av Jernhusen planerar NCC att konstruera en ny vagnhall för tågunderhåll vid Hagalund Depå i Solna, strax utanför Stockholm. Detta projekt, som genomförs som en totalentreprenad i samverkan, har ett beräknat värde på cirka 920 miljoner kronor.

Hagalund Depå har en lång historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och har kontinuerligt anpassats för att möta behoven av underhåll av en ökande mängd tåg. Nästa fas av moderniseringen av depån för nuvarande och framtida krav planeras att påbörjas under våren 2024.

Byggföretagets uppdrag innefattar att bygga en helt ny vagnhall komplett med fordonslyftar. Samtidigt kommer den befintliga depån och spårområdet att vara i drift under hela byggprocessen.

Projektet är designat för att uppnå BREEAM-certifiering på nivån "Mycket bra" och har en stark inriktning på återbruk. Det innebär att material och utrustning från befintliga byggnader som ska rivas kommer att demonteras och återanvändas antingen inom detta projekt eller i andra projekt hos Jernhusen.

– NCC bygger just nu depåer i både Högdalen och Älvsjö söder om Stockholm och har även byggt flera tågdepåer ute i landet. Nu tar vi ytterligare steg för att utveckla inte bara Stockholms utan också hela Sveriges järnvägsinfrastruktur, vilket känns fantastiskt spännande att få vara en del av. Här är samverkan med Jernhusen en nyckelfaktor för att lyckas då befintlig depå och spårområde kommer att vara i drift under hela produktionstiden, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Arbetet påbörjas omgående och depån beräknas stå klar i slutet av 2026. Affären uppgår till cirka 920 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Sweden.