Akademiska Hus anlitar Skanska för vidareutveckling av Albano

Bild: Skanska.

Akademiska Hus och Skanska har slutit avtal om förberedelse för tre nya byggnader i campus Albano, mellan Roslagstull och Brunnsviken i Stockholm. Husen ska inrymma forsknings- och undervisningslokaler åt hyresgästen Stockholms universitet. I ett första skede ska Akademiska Hus och Skanska genomföra nödvändiga förberedelser för byggprojektet med avsikt att nå fram till ett entreprenadavtal i höst. 
    

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms universitet och KTH med staden och bildar ett hållbart universitetsområde med utbildnings- och kontorsmiljöer för studenter, lärare och forskare.
    

– Vi ser fram emot att få vara med och bidra till utvecklingen av Stockholms nya universitetsområde. Det ger oss möjlighet att fortsätta det fina samarbete vi haft sedan tidigare med Akademiska Hus, senast med forskningslaboratoriet Biomedicum i Solna, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.
    

Utvecklingen av campus Albano sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.
    

Byggstart för de tre husen är planerad till i höst och första inflyttning ska då kunna ske 2021.