Skanska investerar ytterligare i Täby Park

Bild: Skanska.

Nu ståer det klart att Skanska investerar ytterligare omkring 250 miljoner kronor i Täby Park, tidigare Täby Galopp, Stockholm. Efter antagen detaljplan erläggs nu en tilläggsköpeskilling till Svensk Galopp.

Affären utgör en fortsättning på den investering Skanska och JM gjorde våren 2011, 50 procent vardera, då samtliga aktier i Svensk Galopp Fastighets förvärvades. Avtalet innebar att ytterligare köpeskillingar fastställs och utbetalas i takt med att detaljplaner erhålls och produktion av bostäder startar. Den första detaljplanen, som tilläggsköpeskillingen avser, omfattar för Skanskas del cirka 400 bostadsrätter och 150 hyresrätter.

– Stockholm är i stort behov av fler bostäder för att kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv stad. Tillsammans med Täby kommun och JM får vi möjlighet att utveckla en helt ny stadsdel där tusentals människor kommer bo, leva och arbeta, säger Anna Galli, vd, Täby Park Exploatering AB, och tillika affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter.

Markområdet omfattar cirka 70 hektar och, enligt planprogram, kommer en helt ny stadsdel med totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud att utvecklas. Sammantagen projekttid bedöms till 15-20 år.

Täby Park Exploatering är ett samägt bolag av JM och Skanska med syfte att planlägga och förbereda för bebyggande av stadsdelen Täby Park.