Signalisten miljöcertifier as enligt Svensk Miljöbas

Foto: Singalisten

Signalisten har återigen blivit certifierade enligt miljöstandarden Svensk Miljöbas. Certifieringen blev godkänd efter en extern revision som genomförts under våren.

Signalisten har under många år drivit ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom bland annat energi, miljö och bostadsförsörjning. Hållbarhetsarbetet har tagit ytterligare ett steg fram åt sedan årsskiftet då en ny hållbarhetsansvarig utsetts, Emelie Regnell, som drivit arbetet med miljö certifiering en som ett av sina första uppdrag.

-Jag ser certifieringen som ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete drivs på ett seriöst, strukturerat och målinriktat sätt. Det känns väldigt roligt att vi nått målet med detta, säger Emelie Regnell, hållbarhetsansvarig på Signalisten.

–Som långsiktig fastighetsägare spänner hållbarhets frågorna över hela Signalistens verksamhet, allt från det bostadssociala ansvaret till energiförbrukning. Nu handlar det om att bli ännu bättre på att visa upp resultatet av allt man gör, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten.

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet rymmer bland annat energiförbrukning, avfallshantering, trygghetsfrågor men även materialval och miljökrav i ombyggnad och nyproduktion.

Signalisten gick med i Allmännyttans klimatinitiativ i mars i år för att bland annat bidra till en fossilfri allmännytta till år 2030. Signalisten har varit certifierade enligt Svensk Miljöbas sedan 2014.