”Vi behöver hantera utmaningarna med en brännbar konstruktion”

Vi måste förstå det material som används och hur det reagerar på brand. Vallastaden i Linköping Foto: Maj Staberg

I ett hus där stommen är av trä finns det mer som brinner än i byggnader med en obrännbar stomme. Då är det ännu viktigare att byggnaden är förberedd för en räddningsinsats.

Text och foto: Maj Staberg

Det finns olika typer av trähus; dels trämodulhus där träet inte är så exponerat utan döljs av ett annat material som exempelvis gips, dels hus med mycket exponerat KL-trä där brandbelastningen är hög, alltså med mycket brännbart material.

 – Det är ett brandbeteende som inte uppstår i en betongbyggnad och vi behöver anpassa våra metoder till de byggnader vi möter. Det gäller alla typer av hus men speciellt trähus, säger Patrik Kjellberg, brandingenjör vid Uppsala Brandförsvar.

Har det börjat brinna i ett hus med många hålrum mellan modulerna kan det bli mer brandspridning i konstruktionen i jämförelse med ett betonghus. Om branden tar sig in i hålrummen blir branden svår att släcka och kan innebära mycket stora skador på byggnaden.

 – Branden riskerar då att sprida sig till flera brandceller och kan påverka bärigheten i själva konstruktionen. Byggnaden kanske inte rasar i första taget men vi vågar inte ha personal i en brinnande konstruktion om vi inte vet vilken bärighet den har.

Det är svårt att läsa av ett hus om den utåt sett inte ser ut att vara en träbyggnad då den ändå exempelvis kan ha en stomme i trä.  För att kontrollera detta måste byggnaden undersökas.

 – Vi knackar på väggar och vi kanske gör ett hål någonstans i byggnaden för att kontrollera material, stommar med mera. Det är sällan det finns en insatsplan där det redogörs för räddningstjänstens insats. Det underlättar mycket för oss så vi kan göra effektiva insatser så snabbt som möjligt.

bild
- Det är sällan det finns en insatsplan där det redogörs för räddningstjänstens insats, säger Patrik Kjellberg, brandingenjör vid Uppsala Brandförsvar. Foto: Maj Staberg

Brandsäkra träbyggnader

Det finns fortfarande en viss missuppfattning gällande brandskydd och de byggregelkrav vi har i Sverige. Vi behöver bygga mer i hållbara material såsom trä, men måste också identifiera och hantera de utmaningar som kommer med en brännbar konstruktion.

 – Det går att bygga brandsäkra träbyggnader men det kräver mer kompetens och en tydlighet att det är en brandsäker byggnad som efterfrågas, säger Carl Pettersson, brandingenjör och civilingenjör riskhantering på RED Fire Engineers, Sweden.

bild
Det är svårt att läsa av ett hus om det inte ser ut att vara en träbyggnad. Här med detaljer i trä. Vallastaden i Linköping. Foto: Maj Staberg

Hur ser brandsäkerheten generellt ut i stora byggkonstruktioner av trä idag?

 – Personsäkerheten i stora träbyggnader ser nog generellt bra ut och det är vad våra byggregler i Sverige fokuserar på. Det som saknas i Boverkets byggregler och annan vägledning är hur konsekvensen av en brand ska bli mindre så att en byggnad kan stå kvar eller får mindre skador vid en brand.

I november gick Brandskydd 2021 av stapeln i Stockholm där ett tema var ”Senaste forskningen om brandskydd i trähus.”

Carl Pettersson, som bjudit in talarna på temat, sammanfattar de mest intressanta forskningsresultaten på konferensen:

 – De storskaliga experiment som gjorts i flera länder med exponerat korslimmat trä i tak är väldigt intressanta. Det visar på ett så mycket snabbare brandförlopp än de tidigare experiment som gjorts utan korslimmat trä i tak, och att större kontorsbyggnader och liknande stora lokaler med exponerat KL-trä behöver beakta dessa utmaningar vid projektering. 

bild
- De storskaliga experiment som gjorts i flera länder med exponerat korslimmat trä i tak är väldigt intressanta, säger brandingenjör Carl Pettersson på konferensen Brandskydd 2021 i Stockholm. Foto: Maj Staberg

De små detaljerna är viktiga

Det är av stor vikt att ta hänsyn till även de små detaljerna vid projektering av trähus. Något som Daniel Brandon, forskare i RISE, Research Institutes of Sweden, presenterade.

I fullskaleförsök visade Daniel på enkla åtgärder som att tejpa millimeterspringor i ojämnheter mellan träelement. På så sätt minskar risken för brandspridning genom eventuella luftspalter och i konstruktionen.

 David Barber, chefsingenjör på ARUP, listade flera utmaningar för träbyggnader.

 – David visade att den vanliga metoden för att anpassa brandskydd i större byggnader inte tar itu med de svårigheter som kommer med brännbar träkonstruktion och träytskikt. Därför behöver vi mer robusta brandskyddlösningar, säger Carl Pettersson.

bild
David Barber, chefsingenjör på ARUP, visade att den vanliga metoden för att anpassa brandskydd i större byggnader inte tacklar de svårigheter som kommer med brännbar träkonstruktion och ytskikt av trä. Foto:”Used with permission from Arup-CRIB-Imperial College”.

Högre byggnader gör räddningsinsatser svårare

Byggtakten och byggande av större träbyggnader ökar innan man hinner få fram kvalificerade ingenjörslösningar för byggnadens brandskydd.

 – Ju högre en byggnad är desto större blir konsekvensen om konstruktionen fallerar. Högre byggnader gör också räddningstjänstinsatser svårare. 

 Det är nödvändigt att förstå det material som används och hur det reagerar på brand. Extra viktigt är det när det gäller trämaterial då egenskaperna ändras beroende på storlekar och annat.

bild
Det är nödvändigt att förstå det material som används och hur det reagerar på brand. Extra viktigt är det när det gäller trämaterial då egenskaperna ändras beroende på storlekar och annat. Vallastaden.Foto: Maj Staberg

 – En brandskyddsstrategi i en byggnad behöver övertydlighet i flera led då brand är så komplext. Om det sker brandspridning via fasaden exempelvis påverkar det hela byggnadens grundläggande brandskyddstrategi; att med olika skyddsbarriärer motverka att branden sprider sig från en brandcell till en annan. 
I Sverige finns inga krav på att det måste vara en sakkunnig inom brand som projekterar men en kommun kan kräva detta för vissa kontroller i ett byggprojekt.

 – Brandingenjören i ett projekt är den person som med stor sannolikhet har mest kompetens gällande brandskydd och bör därmed vara ansvarig för att brandskyddet blir bra. Det som behövs för just träbyggnader är att lyfta blicken från att bara fokusera på byggreglerna och personsäkerheten och se vad som kan göras för att uppnå ett hållbart brandskydd för hela byggnadens livslängd, säger Carl Pettersson.