Mäklarcertifiering ska förtydliga dialog mellan köpare och byggherrar

Foto: Svensk Fastighetsförmedling

På grund av det ökade intresset för att köpa nyproducerade bostäder startar nu Svensk Fastighetsförmedling en certifieringsutbildning för de av kedjans mäklare som förmedlar nyproducerade bostäder. Målsättningen är att ytterligare förbättra dialogen mellan bostadsköpare och byggherrar.

– Att allt fler köpare visar intresse för nyproducerade villor och bostadsrätter ställer höga krav på oss som mäklarföretag att anpassa våra tjänster efter kundernas förändrade behov på bostadsmarknaden. Genom att certifiera våra nyproduktionsmäklare kan vi erbjuda kunderna utökad kunskap och kompetens som ingen annan mäklarkedja ännu har. Dessutom ligger detta helt i linje med vår utökade satsning på nyproduktion, säger Daniel Jansson, försäljningschef nyproduktion på Svensk Fastighetsförmedling.