Många vägarbeten väntar Stockholm i sommar

Slussen, Stadsgårdsleden. Foto: hakon grimstad/unsplash

I sommar genomför Trafikverket flera väg- och järnvägsprojekt i Stockholmsregionen. Här följer en sammanfattning om de mest påverkande arbetena som väntar området.

Bron över järnvägen vid trafikplats Trångsund repareras, Förbifart Stockholm byggs i Kungens kurva, Ekerövägen breddas med en cirkulationsplats och Ältastråket får en förbättrad cykelväg. Dessutom rustas järnvägstunnlarna mellan Flemingsberg och Järna upp under somrarna fram till 2027, och spår och växlar mellan Tomteboda och Ulriksdal underhålls och förnyas.

– Nu i sommar genomför vi ett antal arbeten på både väg och järnväg som kommer märkas av, men som ska bidra till bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet i många år framöver säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Stockholm City

I sommar fortsätter arbetet med att förstärka grunden under Kungsgatan i etapper, där gatan grävs upp mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Samtidigt genomförs satsningar för att förbättra trivsel och tillgänglighet längs gatan, som byggdes för över 100 år sedan. Åtgärderna pågår under perioden 2023–2025.

Stockholms stad investerar även i förbättringar för kollektivtrafik, gång- och cykelvägar på flera platser. I Hornstull byggs ett nytt torg och en cykelbana på Långholmsgatan. Vid Brommaplan breddas och förbättras gång- och cykelbanor samt byggs ett nytt busskörfält. Som en del av ombyggnaden av Slussen flyttas bussterminalen till stadsgårdskajen, vilket innebär en något längre gångavstånd mellan Slussen och terminalen.

– Vi genomför kontinuerligt underhåll och utvecklar och förbättrar staden och även om arbetena påverkar trafiken försöker vi planera dem så att staden fortfarande ska vara så framkomlig som möjligt under tiden, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad.

I sommar fortsätter Region Stockholm upprustningen av Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan genom montering av nya växlar. Syftet är att öka bron's livslängd och minska behovet av framtida underhåll.

I Gröndal genomförs rustningar längs vägen för att minska buller och vibrationer från tvärbanan i närbelägna bostadsområden. Cirka 200 meter av Gröndalsvägen får ny betong, asfalt och räls.

– Sommaren 2024 fortsätter Region Stockholm med en av de största satsningarna på kollektivtrafiken sedan 1960-talet. Vi både bygger nytt och rustar upp och för att störa så lite som möjligt gör vi detta på sommaren när färre reser med oss. Reser du via Slussen med tunnelbana i sommar kan det vara bra att planera sin resa lite extra, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Nacka

I Nacka kommun fortsätter arbetet längs Värmdövägen, som omvandlas till en grön och livfull stadsgata. Samtidigt pågår fortsatta arbeten i Orminge och Fisksätra med etablering av bland annat nya bostäder, vilket kan påverka trafiken i närområdet under sommaren.

Vid Nacka strand pågår även trafikpåverkande arbeten där flera vägar rustas upp med nya gångbanor och belysning.

– Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att Nackaborna fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Poa Hellqvist, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Sundbyberg

I centrala Sundbyberg fortsätter arbetet på Ursviksvägen, där gång- och cykelvägar samt vägen rustas upp för långvarig användning. Trafiken påverkas även på flera platser i kommunen på grund av utbyggnaden av tvärbanan, som planeras att förlängas till Helenelund. Dessutom kommer arbeten att utföras på Rissneleden under sommaren för att bygga två nya busshållplatser, vilket kan påverka trafiken i området.

Källa: Trafikverket