Omvärldsfaktorer bidrar till att invigningen av Nya Skurubron skjuts fram till sommaren 2023

Under hösten pågår arbetet med att svetsa ihop och måla den nya Skurubron. FOTO: ANDERS SPALS,TRAFIKVERKET

I december 2019 togs första spadtaget till den nya Skurubron i Nacka, som enligt ursprungsplanen skulle stå klar hösten 2022. Omvärldsfaktorer som pandemi och kompetensbrist har dock bidragit till att projektet försenats och fått en ny tidsplan. Nya Skurubron väntas enligt den nya tidsplanen stå klar sommaren 2023.

Text: Annika Wihlborg

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten och bidrar till ett smidigare trafikflöde. I projektet nya Skurubron ingår även ombyggnationen av trafikplatserna runt Skuru och Björknäs samt renovering och ombyggnad av den befintliga bron, som ska byggas om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Arbetet med de två trafikplatserna ska stå klart i höst. Den nya bron kommer att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 222, Värmdöleden.

bild
När den nya Skurubron invigts påbörjas renoveringen av den befintliga Skurubron, som ska byggas om till gång- och cykel-väg samt lokalväg. FOTO: DISSING +WEITLING:

Förändrat säkerhetsläge har lett till kompetensbrist

–Pandemin orsakade förseningar i projektet under 2021 när många blev sjuka i covid-19. Vår entreprenör såg ändå en möjlighet att jobba i kapp. Men efter att säkerhetsläget i Europa förändrades i februari 2022 har projektet haft brist på specifik kompetens av svetsare, vilket gjort att vi inte har kunnat genomföra viktiga stålarbeten. Svetsare med kompetens att svetsa brostål finns främst i Östeuropa där Europas tunga stålindustri finns. Det förändrade säkerhetsläget har minskat utbudet av dessa svetsare och även gjort det svårare för dem att resa hit, samt att jobba här. Vi arbetar för att ersätta den specifika kompetens som nu saknas, säger Åse Wallin, Trafikverkets projektledare för Nya Skurubron.

 

Dessa orsaker är alltså anledningen till att Trafikverket inte längre räknar med att arbeta in förseningen av pandemin och därmed inte heller kunna hålla den ursprungliga tidsplanen. En kall vinter kan också bidra till att vissa arbeten inte kan göras i för låga temperaturer utan måste vänta till våren. Därför bedöms bron inte kunna öppna förrän sommaren 2023. Kostnaderna för projektet bedöms i nuläget inte påverkas av förseningen, och därmed bedöms de inte påverka de framtida broavgifterna.

 

bild
Den nya bron svetsas ihop i sektioner i en special-byggd montagehall, vilket möjliggör svetsning även under höst och vinter. FOTO:  TRAFIKVERKET

Bropelarna svetsas ihop med nya bron

Så snart den nya Skurubron står klar inleds arbetet med att renovera och bygga om den gamla Skurubron. Den består egentligen av två broar: den södra delen, som ska bli en lokalväg och den norra delen, som ska bli en bred gång- och cykelväg. 2025 ska renoveringen av den gamla Skurubron vara klar.

Sommaren och hösten 2022 fortsatte arbetet med att svetsa ihop och måla den nya bron, bygga klart landfästet på östra sidan och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs. I början av hösten nådde projektet en viktig milstolpe då bron nådde landfästet på östra sidan. Nu fortsätter svetsarbetet utanför hallen då bropelarna ska svetsas ihop med bron. Den nya bron svetsas ihop i sektioner i en specialbyggd montagehall, vilket möjliggör svetsning även under höst och vinter. Under hösten och vintern 2022 plockas montagehallen ner och de tillfälliga stöden runt bropelarna tas bort.

– Just nu pågår arbetet med ståldelarna vid landfästena på båda sidor om bron. Vi kommer fortsätta arbetena på bron; svetsa, gjuta betong, måla, montera räcken och bullerskydd. Samtidigt är vi i full gång med att bygga om och anpassa både Skuru trafikplats och Björknäs trafikplats till den nya och gamla bron, säger Åse Wallin.

bild
Undersidan av bron har målats i en ljusgrå färg. FOTO: TRAFIKVERKET