Debatt - ”Framkomlighetsstrategin 2030” skadar Stockholm

Johanneshovsbron, Stockholm. Foto: Foto: Wikimedia commons/n Tage Olsin

Ett hat för biltrafik breder ut sig i Stockholm. Politiker och myndigheter är utsatta för en vision och övertalningskampanj med vackra ord. Beskriver och indoktrinerar läsarna om en hållbar stad utan bilar. Med dålt syfte utmålars Stockholm som första storstad i världen, som är miljöklassad och bilfri där folket går och cyklar. Där gator och vägar används till umgänge och sällskapsplatser med blommor, parkbänkar och lekplatser. Människor arbetar inte utan sitter på gatuserveringar.

Text: Gunnar Sandberg

Det började för tio år sedan när världens ledare bestämde att minska koldioxidutsläppen från bilar. En politiker fick idén göra om Stockholm. Anledningen var enbart bilhat. Koldioxidutsläpp och stadens behov av transportförsörjning kom bort i nya visioner om den fantastiska staden.

Politikern hade två motståndare för att driva igenom omvandlingen av staden folket och media. Han övertygade media om förträffligheten i sin visionoch folket inte förstod sitt eget bästa. Dom kom överens om att dölja, tysta ned.

Media och TV är tysta om nermonteringen av Stockholms infrastruktur, framkomlighet och tillgänglighet i biltrafiken. Politikern hade nu fritt fram. Myndigheter tog fram beställningsrapporter som passade in i visionen. Sedan övertygades myndigheter och regeringen om visionen utan nackdelar.Politikern genomdrev flera ändringar i kommunallagen gällande trafikfrågor och medborgarnas grundläggande rättigheter till underlätta för sin vision.

I en fullskalig indoktrinering existerar inga nackdelar, negativa effekter eller konsekvenser av visionen, alla berörda är indoktrinerade av varandra.

2022 börjar effekterna av nedstängningen av transportförsörjningen synas. Förseningskostnaderna i Stockholm är en halv miljard kronor i månaden. Trängsel, köer och omvägar har bildats av biltrafikblockeringarna. Koldioxidutsläppen ökar. Antalet bilar har inte minskat, stockholm fungerar dåligt.

Intresset för stadens tjänster minskar i samma takt som transporterna blockeras.Blockeringen tvingar till nedstängning av staden, dag för dag. Det saknas ersättning för den blockerade transportförsörjningen.

Stora butiker stänger och småföretag flyttar eller lägger ner verksamheten. Kontor,butikslokaler står tomma. Stora öppna tomma platser utan folkliv bildas. Hela samhällets alla funktioner är drabbade av blockeringen i staden. Stockholms Stads beslut bryter klart mot kommunallagen på flera punkter.

När ska Stockholm Stad återskapa förtroendet hos medborgarna och släppa blockeringen av staden staden? Politikerförakt och missnöje som medborgarna och företagare känner idag. För bristen och förståelsen av vikten för fungerande transporter i staden.

Trafiknämndens blockering för biltrafiken har inte minskat antalet bilar i trafik, enl. TK mätningar. TK väljer att dölja information om biltrafiken.

Enligt Trafikanalys och MSB drabbas det dagliga 100.000 samhällsnyttiga transporterna till hela Stockholms alla funktioner förseningskostnader om mellan sex till tio miljarder kronor per år för hela samhället.

Det finns inga fördelar med blockera trafiken ur ett sämhällsnyttigt perspektiv. Skulle en omfördelning av kostnaderna från det idag verkningslösa trafik - blockeringarna. Till mer kostnadseffektiva förslag ge en minskadoch mer miljöanpassad biltrafik, än att blockera biltrafiken.

Det skulle ge effektiva och smidiga samhällsnyttiga transporter som ger ökad ekonomisk tillväxt och minskat missnöje i staden.

Privatbilismen i Stockholm har fått minskat antal parkeringsplatser och stoppade parkeringsgaragebyggen. Vilket gjort det svårt att få vardagen att fungera för många familjer som behöver sin bil. Det har inte givit önskad effekt, utan enbart problem för medborgarna.

”Omfördelning av stadens offentliga ytor, gator och körfält”. Trafiknämnden; ”Gator och körfält ska användas till annat”. Ett exempel är Klarabergsgatan som har omvandlats till annat. En oklar anledning givit en stor folktom yta med enbart buss och spårvagnstrafik. Utan förklaring vad den tomma ytan skall användas till. Apoteket som är dygnet runt öppet har fått sämre tillgänglighet för bil eller taxi.

Stockholms Trafikborgarråds grova övergrepp på Stockholms livsviktiga funktioner och existens med sitt personliga hat gentemot biltrafik. Påverkar hela stadens framtid och ekonomiska tillväxt negativt.

Det förligger ett stort behov av en opartisk offentlig analys av Framkomlghetsstrategins negativa effekter och konsekvenser. Som ska redovisas öppet i media för alla Stockholms medborgare.

Samt ingå i Kommunalfullmäktiges beslut för kompletering av slutliga uppdaterade versionen Framkolighetsstrategin 2030.

  • Framkomlighetsstrategin 2030 har inte givit önskade effekter.
  • Framkomlighetsstrategin 2030 skadar Stockholm.

Gör Stockholm tillgängligt för alla medborgare och företagare !