Wisdome vid Tekniska museet tänjer på gränserna för träbyggnation

På Tekniska Museets innergård på Djurgården i Stockholm byggs Wisdome Stockholm, en nyskapande och spektakulär träfastighet som kombinerar arkitektonisk utformning i världsklass med något av det senaste teknologiutvecklingen har att erbjuda. Wisdome, som beräknas stå klar hösten 2023, kommer verkligen att bli något utöver det vanliga, en ny signaturbyggnad för Stockholm som tänjer på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: ARKITEKTBYRÅN ELDING OSCARSON

Wisdome Stockholm byggs i direkt anslutning till Tekniska museet och ska bli en interaktiv, digital lär- och testmiljö för vetenskapskommunikation. Wisdome är en kraftsamling för vetenskapskommunikation med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland i första hand barn och unga. Wisdome ska bli en mötesplats för akademi, skola, näringsliv och nyfikna museibesökare i alla åldrar.

bild

Visualiseringsteknik ger nya dimensioner till vetenskapsupplevelsen

Domen har plats för en publik på 100 sittande personer. Mittpunkten i Wisdome Stockholm är den klotformade domen av trä, där publiken omsluts av 3D-projektioner i 360 grader. Här kommer den allra senaste visualiseringstekniken användas för att ge besökarna en helt ny dimension i sin upplevelse av vetenskap. Under taket finns även en stor öppen yta som är flexibel och kan användas till event, utställningar och fungera som en mötesplats för vetenskapsintresserade i alla åldrar.

För den arkitektoniska utformningen av Wisdome Stockholm står arkitektkontoret Elding Oscarson, som ritat en byggnad med ett tak bestående av ett böljande rutnätssystem i fem lager. Byggnaden, med sina extrema spännvidder över den sfäriska domen helt i trä, ska bli en inspirationskälla och ett referensobjekt för framtidens hållbara byggande. Enligt Astrid Stenberg, Tekniska museets projektledare för Wisdome, tänjer byggnaden rejält på gränserna för vad som hittills varit möjligt att producera i trä. Innovativ bearbetning och användning av standardmaterial som CLT och LVL ersätter exempelvis traditionella byggmaterial som stål och betong.

bild

20 kilometer LVL-trä används

Astrid Stenberg berättar att totalt består Wisdome av inte mindre än 20 kilometer LVL-trä som böjs och anpassas till byggnadens form med en exakt precision på mindre än 1 millimeter. Stora Enso är projektets huvudpartner, vilket är en förutsättning för att kunna göra nya landvinningar vad gäller avancerad träbyggnation.

En ambition från Tekniska Museets sida är att Wisdome ska bli ett referensprojekt som tänjer på gränserna för vad som är fysiskt möjligt att bygga i trä. Vanligtvis anpassas och formas materialet i förväg, men den speciella sfäriska konstruktionen i Wisdome gör att endast det första lagret av balkar kan levereras färdigt, medan övriga fyra lager anpassas på plats, vilket är en mycket ovanlig metod.

bild

Internationell specialistkompetens

Den byggnadsteknik som krävs för att bygga Wisdome är också unik och kräver internationell specialistkompetens. En tydlig ambition är, enligt Astrid Stenberg, att Wisdome ska utvecklas till ett nytt landmärke i Stockholm, som kombinerar innovativ arkitektur i trä med ett högteknologiskt sätt att presentera och visualisera olika typer av vetenskap. Wisdome ska också bli ett föredöme vad gäller hållbart byggande.

Det här är den enskilt största satsningen som Tekniska Museet gjort sedan museet flyttade till Djurgården 1936. Invigningen av Wisdome kommer även att markera starten för museets hundraårsjubileum. Med den absolut senaste tekniken vad gäller omslutande 3D-visualisering i nära samverkan med akademin kan våra besökare resa längre ut i rymden och längre in i kroppen än vi gjort någonsin tidigare. Med Wisdome erbjuds en interaktiv digital lärmiljö för vetenskaplig visualisering som skapar engagemang, lust och nyfikenhet kring vetenskap och teknologi.

–Våren 2023 väntar installation av den känsliga avancerade teknologin som ska fylla domen, däribland enorma projektorer. Eftersom Wisdome Stockholm byggs på innergården, som tidigare varit personalparkering, kan vi nu även öppna upp ett helt nytt uterum för våra besökare, säger Astrid Stenberg.

Projektets trästomme färdigställdes i december 2022 av den schweiziska entreprenören Blumer Lehmann, som har en gedigen träbyggnadskompetens och står bakom några av de mest komplexa träbyggnaderna i världen. 

Vi är otroligt imponerade av deras precision, effektivitet och projektering, som definitivt har varit en av de främsta framgångsfaktorerna i projektet hittills. Vi befinner oss nu i en intensiv fas då huvudentreprenör Oljibe ska färdigställa byggnaden så den står redo att invigas hösten 2023. Arbetet inkluderar alltifrån att gjuta golv, installera el och armaturer i tak, bygga trädäck samt att installera ventilationsaggregat och värmepumpar, säger Astrid Stenberg.

bild

Utforskar träets möjligheter och egenskaper

Parallellt arbetar museet med förberedelser inför överlämningen av Wisdomeanläggningen, bland annat med att skapa en utbudstablå med visningar i domen och tillhörande programverksamhet samt att förbereda ett kafé- och barkoncept.  Det faktum att Wisdome Stockholm är klotformad har genererat en hel del byggnadstekniska och arkitektoniska utmaningar. Man har bland annat böjt balkar av LVL-trä för att få till den assymetriska formen. Kupolen består av totalt 277 trianglar av korslimmat trä.

–Wisdome Stockholm är så mycket mer än enbart ett byggprojekt, det är en satsning som utvecklar vår kunskap och kompetens kring träbyggandets möjligheter och potential. Vår ambition är att inspirera andra byggherrar att utforska träets möjligheter som byggmaterial, säger Astrid Stenberg.

Avancerad visualiseringsteknik

När själva byggnaden är klar inleds arbetet med att installera anläggningens avancerade visualiseringsteknik.

–Wisdome Stockholm är ett spännande tekniskt objekt som vi kommer att inkludera i den pedagogiska upplevelsen för museets besökare. Vi vill visa vad man kan åstadkomma med trä som byggmaterial om man tillför rätt kompetens och ett projektupplägg som matchar projektets komplexitet, säger Astrid Stenberg.

bild