Nu får Söderort 205 nya seniorbostäder

pressbild Micasa Fastigheter

Nyligen beslutade Micasa Fastigheter att omvandla det tidigare servicehuset Dalen i Enskededalen till seniorboende. – Stockholm behöver fler seniorbostäder och med sina 33. 000 kvm är Dalen är en fastighet med stora möjligheter, säger Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholms stad.

Fastigheten Dalen utgör ett kvarter i Enskededalen nära det lokala centrumet och Sandborgs tunnelbana. Idag rymmer fastigheten 166 servicelägenheter. Många av servicelägenheterna används däremot inte, och tomgångshyror har varit ett problem.

– Vi blir fler äldre och behovet av nya bostäder för äldre är stort. Stadsdelen i fråga har redan tre servicehus som inte är fullt belagda. Behovet av seniorbostäder är större än behovet av servicehus i området. Därför är jag glad att vi nu får 205 nya seniorbostäder i stället, säger Erik Slottner (KD).

– Det här är ett projekt som vi arbetat med länge, och jag är glad att vi nu har tagit ett genomförandebeslut. Det är positivt att vi kan skapa seniorbostäder i ett attraktivt läge och i anslutning till omsorgsboenden, säger Michaela Hollis (KD), styrelseordförande i Micasa Fastigheter.

Seniorbostäder definieras som bostäder avsedda för personer som är 65 år eller äldre. Inom allmännyttan finns idag 2 232 seniorbostäder i Stockholm. Ökningen med 205 nya bostäder i Skarpnäck blir därför ett rejält tillskott.

– Till skillnad från särskilda boenden som kräver en biståndsbedömning är seniorboenden helt vanliga bostäder, men med en särskild äldreprofil. Seniorboenden är en boendeform för äldre som vi behöver se mer av i Stockholm och detta beslut ger ett rejält tillskott, avslutar Erik Slottner (KD).