Tullinge får en ny förskola

Förskolan Sörgården får formen av en fyrkant. Innergårdens trädäck med skärmtak skapar en övergång mellan inom- och utomhus. Bild: Total arkitektur & Urbanism/MadeUp

I nya Sörgården får barn och personal genomtänkta flexibla lokaler och en omväxlande utemiljö. Nybygget står klart sommaren 2017.

Den gamla förskolan från 1970-talet i Tullinge har rivits för att ge plats åt ett nybygge på cirka 1 600 kvadratmeter med åtta avdelningar för 160 barn.

– Inom kommunen finns ett krav på minst tio kvadratmeter per barn. Sörgården som uppförs på den befintliga tomten blir större än den tidigare förskolan och det har krävts en del planändringar för att få bygglov, säger Kent Wallén, byggprojektledare inom Botkyrka kommun.

TOTAL Arkitektur med Johan Granqvist som ansvarig arkitekt har skapat både byggnaden och den yttre miljön. Fyra flygelliknande hus ska uppföras runt en innergård som blir en lugn och trygg plats för barnen. Några läskojor där de kan dra sig undan sticker ut på utsidan. Personalutrymmen, administration, storkök och matsal ryms i en flygel. Utrymmena i byggnaden utformas så att avdelningarna ska kunna använda dem gemensamt och interaktivt för olika åldersgrupper.

– Byggnaden får en trästomme. Den yttre fasaden är klädd med bronsfärgade romber i plåt. Delar som länkar ihop avdelningarna får en gyllene ton som både kontrasterar och förstärker de mörkare plåtromberna. Mot innergården får fasaden en större betoning på trä och glas för att förstärka det lugna intrycket, fortsätter Kent Wallén.

Grönt tak och förnyelsebara material

Varje avdelning vetter ut mot innergården på cirka 900 kvadratmeter. Istället för korridor görs ett galleri längs fasaden mot gården.

Taket blir ett så kallat grönt tak och förnyelsebara material används genomgående. Invändigt har man valt folien Thermoreflekt som minskar behovet av isolering och sparar energi.

Ett trädäck med skärmtak i trä skapar en övergång mellan inne och ute. Området utanför byggnaden får en omväxlande landskapsarkitektur. En del av yttergården blir mer vildvuxen med träd och buskar och kallas Djungeln. Utomhusmiljön ska bli händelserik för att uppmuntra barn i olika åldrar till lek.