SISAB bygger förskola Hässelby

Foto: Johansson, Ingrid (f. 1950).

SISAB:s styrelse har beslutat om bygga en ny förskola i Hässelby. Förskolan planeras för 6 avdelningar med totalt 108 elever och byggs enligt konceptet ”framtidens förskola”.

Konceptet innebär en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö med pedagogiska och rofyllda rum. Fasaden och utemiljön anpassas till områdets karaktär och stadsdelens önskemål samt ger barnen plats för utmanande och lärande lek.

På platsen vid Snårvindevägen ligger idag en förskola med två avdelningar. Denna kommer att ersättas av den nya förskolan för att fler barn ska kunna gå i en förskola nära hemmet och för att skapa bättre miljö för personal och elever.

Inflyttning planeras till juni 2019. Investeringen uppgår till 44 miljoner kronor.

-   Nu får barnen i Hässelby ännu ett litet förskolepalats som kommer att innehålla högkvalitativ pedagogisk verksamhet i miljövänliga lokaler, det är helt rätt prioritering av stadsdelsnämnden, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Förskolan kommer att klassas enligt Miljöbyggnad silver.