SISAB bygger på Stora Essingen och i Hagsätra

Tisdag 6 februari kommer SISAB styrelse besluta att utreda en om- och tillbyggnation av Essingeskolan, Lycée Français och förskolan Galaxen på Stora Essingen. Man beslutar samtidigt att bygga en ny förskola i Hagsätra.

Essingeskolan har idag 290 elever i årskurserna F-6 och med nya tekniska system kommer kapaciteten öka så att ytterligare 50 elever kan gå på skolan. Lycée Français kommer efter ombyggnaden att kunna utöka sin verksamhet från 756 till 840 elever. Förskolan Galaxen tredubblar sin verksamhet och kommer att ta emot 108 elever jämfört med dagens 36. Det är en total kapacitetsökning med 206 elevplatser.

Ombyggnationen beräknas preliminärt stå klar tidigast år 2022-2023. Investeringen uppskattas till ca 343 miljoner kronor.

- Jag ser det som en win-win-win-situation, när tre fina pedagogiska verksamheter får ändamålsenliga lokaler i denna unika skolmiljö, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

 

Den nya förskolan i Hagsätra kommer att ta emot 108 elever fördelat på 6 avdelningar. På tomten finns idag en paviljong som kommer att rivas och ersättas med en ny permanent förskolebyggnad. Inflyttning är beräknad till tidig vår år 2020 och förskolegården beräknas stå klar till sommaren samma år. Investeringen uppskattas till ca 51 miljoner kronor. Förskolan kommer att klassas enligt Miljöbyggnad Silver.

- Barnen i Hagsätra kommer att få en miljövänlig byggnad som är skräddarsydd för modern förskolepedagogik, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Projekten genomförs av Stockholm stads skolfastighetsbolag SISAB.