Hässelbygårdsskolan renoveras

Bild: Holger Ellgaard.

Snart inleds renoveringen av Hässelbygårdsskolan. Skolan ska renoveras och tillgänglighetsanpassas för de drygt 500 eleverna i årskurserna F-9. Arbetet planeras vara klart till vårterminen år 2019. Investeringen uppgår till 44,7 miljoner kronor.

– Nu investerar vi som aldrig förr, både i att vårda och modernisera stadens befintliga skolor och i att bygga helt nya skolor, så att alla kan lita på att det finns en bra grundskola nära hemmet, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Skolan är byggd 1957 och är grönklassad för sitt kulturhistoriska värde. Renoveringen innebär flera förbättringar. Bland annat kommer en efterlängtad hiss att installeras på utsidan av fasaden och ett nytt ventilationssystem kommer att installeras. Dessutom ska ytskikten renoveras samt nya NO-salar och lärosalar byggas.

Projektet genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB.

Byggstarten firas med ett första spikslag där Skolborgarrådet Olle Burell (S), SISAB, personal och elever från Hässelbygårdsskolan medverkar.