Lemminkäinen omvandlar Stockholms oljehamn till bostadsområde

Arbetena på Södra Kajen har framskridit planenligt och samarbetet med Stockholms Stad har löpt synnerligen smidigt. Foto: Lemminkäinen

I den tidigare oljehamnen på Södra Kajen i Stockholm läggs nu grunden till ett nytt bostadsområde. Entreprenaden omfattar en ombyggnation av en cirka 300 meter lång kaj samt omfattande sanerings- och VA-arbete för det planerade bostadsområdet. I detta projekt utgörs arbetsplatsen av både land och hav, skriver Lemminkäinen på sin hemsida.

Byggföretagets uppgift är att riva den gamla oljekajen samt renovera och bygga om kajen som byggdes i slutet av 1800-talet för att på samma plats bygga den infrastruktur som behövs för det planerade bostadsområdet.

Projektets platschef Oskar Nilsson berättar att markbyggnadsarbetena kräver specialkunskaper. Då området tidigare användes som oljehamn sipprade stora mängder olja ner i marken och måste därför först saneras innan byggarbetet kan inledas.

- Arbetet är tekniskt komplicerat då vi provisoriskt måste avlasta den gamla kajen för att den ska kunna rivas och grundläggas för den nya kajen", säger Oskar Nilsson, platschef Södra Kajen.

Parallellt med markarbetet pågår grundläggning av den nya kajen där vi sätter en ny spont längst med hela kajen, samt pålar för den nya kajen. Utöver den stålspont som sätts vid kajens kant sänks två spontrader i kajens riktning ned som tillfälliga stödkonstruktioner under den tid kajen rivs.

Den nya kajen kommer att se ut som om den gamla 1800-talskajen eftersom Lemminkäinen har återmonterat de gamla frontstenarna i kajen.

Havet utgör en extra utmaning för projektet. Ibland arbetar man på en ponton, ibland också under vatten. Det är alltid besvärligare att arbeta vid sjögång, för att inte tala om undervattensarbeten. Även fartygstrafiken till de närliggande terminalerna medför begränsningar, eftersom det inte är möjligt att arbeta i vattnet när fartygen lägger till och kastar loss.

Stadens projektledning finns dagligen på plats och problemen löses i regel snabbt. Arbetena inleddes på Södra Kajen i december 2016. Allt beräknas bli färdigt i april 2018.